Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Energetické stroje a zařízení

Informace pro uchazeče

Energetika je součástí téměř všech lidských činností.
Cílem doktorského studijního programu Energetické stroje a zařízení je příprava absolventů k vědecké tvůrčí práci. Získává nejvyšší kvalifikaci, včetně jazykové, což výrazně zlepšuje možnost jeho uplatnění absolventa.
Studium se uskutečňuje prezenční nebo kombinovanou formou.
Doktorand v prezenční formě studia je po dobu studia řádným studentem vysoké školy se všemi právy a povinnostmi.
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování dizertační práce, studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, či určité minimální pedagogické působení.
Veškeré ostatní informace jsou součástí Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech VŠB-TU Ostrava.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2302V006
Název oboru česky Energetické stroje a zařízení
Název oboru anglicky Energy Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Klíčová slova energetické stroje a zařízení
nová řešení
hospodaření s energiemi
účinnost transformace
obnovitelné zdroje energie