Energetické stroje a zařízení

Informace pro uchazeče

Energie a Energetika je součástí téměř všech lidských činností. Absolvent studia najde uplatnitelní zejména v energetických podnicích, projekčních organizacích, atp.

Student oboru se během studia seznámí s postupem produkce tepelné a elektrické energie, efektivním využíváním zdrojů surovin, vč. biomasy a odpadů, bude umět identifikovat zdroje znečištění, využije diagnostiku energetických procesů, zvládne návrh lopatkových a spalovacích zařízení, je schopen využívat jak fosilní tak obnovitelné zdroje energie.

Popis

Cílem doktorského studia je prohloubení teoretických znalostí z magisterského studia, a získání znalostí pro komplexní využívání zdrojů energie a snižování energetické náročnosti, zvyšování účinnosti transformace energie u tradičních zdrojů, minimalizace tvorby a emisí škodlivin z energetických zdrojů a využívání zdrojů obnovitelných. a naučit absolventa samostatné vědecké práci v oboru. Teoretická průprava je zaměřena zejména na přírodní a technické vědy, které stojí v základech oboru.

Odborné znalosti absolventa

Praktická průprava je zaměřena zejména na metody a prostředky fyzikálního a numerického modelování energetických procesů.

Odborné dovednosti absolventa

Profil absolventa je s ohledem na široký rozsah je obor tematicky rozdělen do čtyř oblastí: tepelně energetické stroje a zařízení, průmyslová energetika, technika prostředí a obnovitelné zdroje energie.

Obecné způsobilosti absolventa

Uplatnění absolventů je díky uvedenému komplexnímu metodologickému i předmětovému záběru studijního oboru značně široké, a to z hlediska typu institucí i profesních charakteristik.

Uplatnění absolventa

Charakteristika profesí : výzkumný pracovník v nových energetických technologiích , vedoucí projektant a manažer výzkumných projektů z oblasti energetiky a techniky prostředí.

Charakteristika zaměstnavatele:
energetické podniky, výzkumné ústavy a výrobci energetických strojů a zařízení s vlastním vývojem a výzkumem.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2302V006
Název česky Energetické stroje a zařízení
Název anglicky Energy Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Klíčová slova energetické stroje a zařízení
nová řešení
obnovitelné zdroje energie
účinnost transformace
hospodaření s energiemi