Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Aplikovaná mechanika

Informace pro uchazeče

Absolventi získají rozšířené poznatky z oblasti aplikované mechaniky se zaměřením se problematiku, která bude tématem jejich disertační práce. Uplatnění naleznou na vysokých školách, výzkumných ústavech a centrech a řadě průmyslových firem z oblasti strojírenské výroby.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3901V003
Název oboru česky Aplikovaná mechanika
Název oboru anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra mechaniky
Garant prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Klíčová slova Interpretace výsledků simulací a měření
Materiálová analýza
Zkoumání mechanických a vázaných problémů a jevů
Experimentální měření
Matematické modelování