Aplikovaná mechanika

Informace pro uchazeče

Absolventi získají rozšířené poznatky z oblasti aplikované mechaniky se zaměřením se problematiku, která bude tématem jejich disertační práce. Uplatnění naleznou na vysokých školách, výzkumných ústavech a centrech a řadě průmyslových firem z oblasti strojírenské výroby.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3901V003
Název česky Aplikovaná mechanika
Název anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra mechaniky
Garant prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Klíčová slova Matematické modelování
Experimentální měření
Materiálová analýza
Interpretace výsledků simulací a měření
Zkoumání mechanických a vázaných problémů a jevů