O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Mechatronika

Profese

  • Projekce, testování, uvádění do provozu, provozu a údržbě mechatronických systémů s pohony různých druhů, snímači a číslicovými řídicími systémy
  • Projekční pracovník
  • Projektant výrobních systémů
  • Programátor
  • Technik údržby
  • Provozní technik
  • Konstruktér
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0714A270002
Název česky Mechatronika
Název anglicky Mechatronics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant prof. Dr. Ing. Petr Novák