Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Energetika a životní prostředí

O studijním programu

Jsme energetici, ale stejně blízko jako k průmyslu máme i k životnímu prostředí. Energetika je velké téma ve světě a pro nás je životním posláním.
Zabýváme se trendy v rozvoji nových technologií i dosahování energetických úspor. Naučíme tě navrhovat a řídit energetická zařízení ve všech oblastech průmyslu – energetikou počínaje, potravinářstvím či strojírenstvím konče.
Část svého studentského života můžeš prožít v zahraničí a zjistit, jak to s energiemi mají státy jako USA, Norsko nebo Španělsko.
Jako absolvent tohoto programu se pak uplatníš všude, kde si jen dovedeš představit. Protože energie doprovází člověka na každém kroku. Bez ní si nezapneš notebook ani neohřeješ večeři. Energetiků je navíc tak málo, že po to nich prahnou nejen velké elektrárny, ale také různé průmyslové podniky. Takže práci budeš mít jistou.

Profese

 • Tvůrčí pracovník v projekčních ateliérech se zaměřením na energetiku
 • Provozní a projekční pracovník v elektrárnách a teplárnách nebo v útvarech energetiky a životního prostředí ve všech typech, průmyslových podniků, v dopravních organizacích i v nevýrobní sféře vč. útvarů státní správy
 • Pracovník pro energetické audity
 • Výpočtář a konstruktér v energetických závodech a společnostech
 • Revizní a zkušební technik energetických zařízení
 • Pracovník v podnicích energetického strojírenství, ve vývoji, projekci, konstrukci, výrobě, montáži a zkušebnictví
 • Energetik teplárenských zarízení
 • Pracovník zastávající nižší manažerské posty v energetických podnicích

Dovednosti

 • Výpočty přenosu tepla v zařízeních a budovách
 • Znalosti výpočtů a návrhu výmeníků tepla
 • Znalost principů a použití tepelných a spalovacích motorů
 • Čtení technické dokumentace
 • Stanovení účinnosti tepelných a energetických zařízení
 • Orientace v oblasti tepelně energetických zařízení
 • Aplikace základů termodynamiky v energetice a tepelné technice
 • Znalost využití alternativních energetických zdrojů
 • Znalost tvorby energetických bilancí a normování spotřeby energie
 • Orientace v technických výkresech
 • Výpočty spalování paliv
 • Energetické stroje a zařízení
 • Znalost vlastností plynných, kapalných a pevných paliv
 • Energetické výpočty
 • Aplikace přírodních věd v energetice a tepelné technice
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Ochrana životního prostředí v energetice
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0713A070002
Název programu česky Energetika a životní prostředí
Název programu anglicky Energetics and Environments
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Energetika
Klíčová slova provoz energetických zařízení
energetika
alternativní a obnovitelné zdroje energie
zdroje energie
ochrana životního prostředí