O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Studijní program Strojírenství

Informace pro uchazeče

Na tento studijní program se již nepřijímá. Pro informaci o platné akreditované verzi Strojírenství použijte druhou volbu "Strojírenství" v menu.


Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód B2341
Název česky Strojírenství
Název anglicky Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garant prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova technologie
přírodovědný základ
průmysl
strojní základ
strojírenství