O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technologie údržby letecké techniky

Informace pro uchazeče

Málokdo si dovede představit, kolik lidí se stará o letadlo, aby bezpečně dolétlo do svého cíle. Jako absolvent budeš mít našlápnuto ke kariéře technika zajišťujícího údržbu letadel v letecké dopravě. Znalosti a dovednosti, jež během své studijní cesty nasbíráš, se ti budou hodit i v oblasti výroby letadel. Kromě tříletého studia, v němž získáš nezbytný technický základ a teoretické znalosti z odborných leteckých předmětů, budeš muset zvládnout praktický kurz údržby letecké techniky. S jeho financováním ti fakulta bohužel nepomůže, nicméně zaručí ti, že se do něj stoprocentně dostaneš. Pokud úspěšně zvládneš jak teoretický, tak praktický výcvik, staneš se držitelem diplomu, který tě opravňuje k výkonu tohoto specifického povolání v jakékoli zemi Evropské unie. A to přece stojí za to.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 3708R038
Název česky Technologie údržby letecké techniky
Název anglicky Aircraft Maintenance Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Klíčová slova civilní letectví
úřad civilního letectví
servis letadel
ATM, předpis Part 66
letadlo