O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Být technologem znamená dokonale ovládat základní strojírenské výrobní procesy. K tomu potřebuješ znát vlastnosti materiálů, metody jejich dělení, spojování, tvarování, typy povrchových úprav a mnoho dalších záludností. Musíš vědět, jak všechny výrobní operace správně seřadit, jaké strojní zařízení vybrat nebo dokonce nově navrhnout. A přitom záleží na přesnosti a efektivnosti. Jako technolog nebudeš jen navrhovat, jak danou strojní součást vyrobit, budeš také kontrolorem jakosti. Uplatnění po studiu najdeš nejen ve strojírenských výrobních provozech, ale i jiných oblastech průmyslu. Tvou náplní práce může být příprava a organizace výroby, projektování a konstrukce technologických zařízení i celých provozů nebo třeba údržba systémů.

Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2303R002
Název česky Strojírenská technologie
Název anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Klíčová slova strojírenská technologie
strojní součásti
strojírenské materiály
výrobní stroj
výroba