O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technická diagnostika, opravy a udržování

Informace pro uchazeče

Nemusíš mít zrovna titul MUDr., aby ses mohl nazývat diagnostikem. Stačí vystudovat první obor v České republice, který je zaměřen na technickou diagnostiku, opravy a udržování. V průběhu studia se budeš zabývat například tím, jak zajistit provozní spolehlivost a dlouhou životnost stroje. Získáš znalosti v oblasti diagnostiky, maziv a mazacích systémů, řízení a plánování údržby. Jako bakalář se uplatníš v nejrůznějších výrobních společnostech jako maintenance manager neboli manažer údržby. Pokud se rozhodneš pokračovat v magisterském studiu, povýšíš z manažera na inženýra údržby. Zaměstnavatelé se o tebe poperou, budou-li shánět provozního diagnostika, tribologa, ale také projektanta či konstruktéra zabývajícího se diagnostikou a opravou výrobních strojů a zařízení.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 2301R023
Název česky Technická diagnostika, opravy a udržování
Název anglicky Technical Diagnostics, Service and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Klíčová slova spolehlivost
životnost
oprava
technická diagnostika
údržba