O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Robotika

Informace pro uchazeče

Taky ses v pubertě místo vymetání diskoték bavil sestrojováním robotických postaviček z lega? Nebo tě prostě jen láká schopnost vdechnout neživému život? Studuj robotiku! Naučíme tě navrhovat a řídit nejen průmyslové roboty a manipulátory, ale také celá technologická robotizovaná pracoviště v různých odvětvích průmyslu i služeb. Protože následujeme trendy, které v robotice panují, budeš se při studiu věnovat také konstruování servisních robotů nebo biorobotice. Práce konstruktéra robotických zařízení je úzce provázána s výpočetní technikou, a tak se naučíš programovat a také konstruovat a modelovat pomocí 2D a 3D CAD systémů. Pole tvého uplatnění bude široké, protože robotika rychle proniká i do zemědělství, zdravotnictví a textilního, obuvnického nebo potravinářského průmyslu.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2301R013
Název česky Robotika
Název anglicky Robotics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Klíčová slova Průmyslový robot
Robotika
Programování a řízení robotů
Navrhování robotizovaných pracovišť
Servisní robot