O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technika tvorby a ochrany životního prostředí

Informace pro uchazeče

Během studia se dozvíš všechno o působení průmyslu na životní prostředí. Tvoje pozornost se obrátí ke snižování negativních vlivů energetiky. Budeš se zabývat také zpracováváním průmyslového odpadu, způsoby ochrany ovzduší a vod i obnovitelnými zdroji energie. Možná budeš překvapený, ale tvé studium se nebude točit jen okolo ochrany životního prostředí. Naučíš se také, jak by podle hygienických, technologických a ekonomických kritérií mělo vypadat pracovní prostředí. Problémy jak životního, tak pracovního prostředí budeš schopen v praxi vyřešit pomocí technických řešení. Oproti absolventům z netechnických fakult budeš mít tu výhodu, že se uplatníš také jako projektant nebo provozní pracovník na útvarech ochrany životního prostředí v nejrůznějších průmyslových podnicích.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 3904R016
Název česky Technika tvorby a ochrany životního prostředí
Název anglicky Environmental Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Klíčová slova energetika
zdroje energie
ochrana životního prostředí