O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Aplikovaná mechanika

Informace pro uchazeče

Máš rád práci na počítači a nevadí ti matika? Jestli sis odpověděl ano, pak bys měl zbystřit – tento obor se ti bude líbit. Studium aplikované mechaniky tě připraví na práci výpočtáře, jenž zjišťuje, jak je strojní součást pevná, pružná, kolik unese a co vydrží. Porozumíš technickým problémům spojenými s mechanikou, jako je právě pevnost či únosnost strojních dílů, přenos sil, vibrace nebo dynamika. Tuto problematiku se naučíš analyzovat a řešit pomocí výpočtového modelování nebo experimentu. Po studiu se uplatníš jako výpočtář nebo konstruktér na technických a provozních funkcích ve strojírenských podnicích. Uchytíš se i ve vývojových odděleních, diagnostických pracovištích nebo jako pracovník na zkušebnách. Samozřejmostí je pokračování oboru v navazujícím magisterském studiu.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3901R003
Název česky Aplikovaná mechanika
Název anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.