O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Dopravní stroje a manipulace s materiálem

Informace pro uchazeče

Jako absolvent tohoto oboru budeš umět sestrojit třeba jeřáb, výtah nebo speciální dopravník, a při dopravě zajistit správnou logistiku a bezpečnost. Dopomohou ti k tomu oborové předměty Dopravní a manipulační zařízení, Statika a dynamika ocelových konstrukcí nebo kurzy zaměřené konkrétně na konstrukci jeřábů či dopravníků. Kromě studia specializovaných předmětů se budeš první tři semestry věnovat všeobecnému strojírenskému základu. Po studiu se uplatníš jako konstruktér povrchových či hlubinných těžních, manipulačních nebo dopravních zařízení. Nechceš-li se zabývat konstrukcí, můžeš se profesně orientovat na montáž, provoz, údržbu a diagnostiku těchto strojů. A pokud ti bude na škole fajn, můžeš pokračovat ve dvouletém magisterském studiu.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2302R003
Název česky Dopravní stroje a manipulace s materiálem
Název anglicky Transport Machinery and Material Handling
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D.