O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Dopravní technika a technologie

Informace pro uchazeče

Díky nám je svět neustále v chodu. Auta, tramvaje, vlaky, dokonce i formule na závodním okruhu se nezastavují, protože my je neustále navrhujeme, vylepšujeme a opravujeme. A jsme v tom vážně, vážně dobří. Studium tě připraví na práci konstruktéra dopravních prostředků. Seznámíš se například s konstrukčními celky dopravních prostředků, organizace a řízení kolejové i silniční dopravy, ekonomiky v dopravě, vlivu dopravy na životní prostředí a spolehlivosti dopravních systémů. Teorii si hned ve škole ověříš v praxi, a to ve specializovaných laboratořích. Kromě toho nahlédneš i do výroby v průmyslových podnicích, jejichž výrobky znáš zatím jen z televizních reklam nebo silnic. A kdo ví, třeba v některé z firem, jež jsi během studia navštívil, najdeš jako absolvent práci.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 2301R003
Název česky Dopravní technika a technologie
Název anglicky Transport Equipment and Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Klíčová slova dopravní systémy
silniční doprava
kolejová doprava
dopravní prostředky
dopravní technika a technologie