O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Provoz energetických zařízení

Informace pro uchazeče

Jak už název napovídá, studium oboru tě vybaví znalostmi potřebnými k navrhování, řízení a zajištění bezproblémového fungování energetických zařízení. Zabývat se budeš především stroji v energetickém průmyslu, nemálo ale zjistíš i o těch ve strojírenství, potravinářství, chemickém či hutním průmyslu. Během studia se dozvíš o trendech v rozvoji nových energetických technologií a třeba i to, jak dosáhnout energetických úspor. Studium Provozu energetických zařízení se dotkne i oblastí, jako jsou vodní hospodářství, alternativní zdroje energie nebo plynárenství. Jako absolvent můžeš buďto zakotvit v takzvané „velké energetice“ a zabývat se rozvodem energií skrze energetické sítě, anebo se věnovat řízení energetických strojů v průmyslových podnicích.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3907R009
Název česky Provoz energetických zařízení
Název anglicky Operation of Energy Equipment
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Klíčová slova energetika
jaderná energetika
provoz energetických strojů