Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2024!

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5 000 Kč za studijní výsledky a 3 000 nebo 5 000 Kč za závěrečnou práci.

Na základě schválení vedením Fakulty strojní VŠB-TUO vyhlašuje děkan Fakulty strojní pro akademický rok 2023/2024 soutěž o nejlepší studijní výsledky ve studijním programu s dotací 5 000 Kč pro každého oceněného studenta.

Je určena pro max. 10 nejlepších studentů bakalářského a max. 10 nejlepších studentů navazujícího magisterského studijního programu, kteří ukončí studium v akademickém roce 2023/2024 a vykonají státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Podmínkou ocenění je dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia alespoň 84 a současně dosažení celkového hodnocení státní závěrečné zkoušky „výborně“.

Vyhodnocení této soutěže provádí studijní oddělení na základě údajů v IS Edison.

Dále pak děkan Fakulty strojní vyhlašuje pro akademický rok 2023/2024 soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

  • s dotací 3 000 Kč za každou bakalářskou práci,
  • s dotací 5 000 Kč za každou diplomovou práci.

Každá komise pro státní závěrečné zkoušky konané v řádném termínu může za každý den svého jednání navrhnout do soutěže jednu práci.

Garanti jednotlivých studijních programů z takto navržených prací vyberou 1 až 2 závěrečné práce (2 v situaci, že SP má více než 20 absolventů).

  • Výjimkou je SP B0715A270011 Strojírenství, kde může být oceněno více absolventů v závislosti na jednotlivých specializacích.

Vyhodnocení soutěže provede z prací vybraných garanty děkan, jehož rozhodnutí bude konečné.

Hodnota ocenění v obou soutěžích může být zvýšena díky příspěvkům průmyslových partnerů na základě jejich rozhodnutí.

Vloženo: 3. 6. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět