Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2024!

Ukončení studia absolventů Fakulty strojní

Ukončení studia absolventů Fakulty strojní
Přehled informací pro končící ročníky bakalářského a navazující magisterského studia.

Kdy přestávám být studentem?

Studentem FS VŠB-TUO budete do dne úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky.

Podávám si přihlášku na další studium, mám kontaktovat nějaké úřady?

Pokud jste do data zápisu do dalšího studia nedovršili 26 let věku a zápis proběhne do 3 měsíců od vykonání SZZ, tak se nikam nemusíte hlásit.

Pokud jste do data zápisu do dalšího studia dovršili 26 let věku anebo od vykonání SZZ do zápisu do dalšího studia uplyne více než 3 měsíce, tak je nutné se co nejdříve přihlásit na ÚP, pokud ihned nenastupujete do zaměstnání, nebo nejste OSVČ.

Nepokračuji v dalším studiu, mám kontaktovat úřad práce?

Pro úřad práce máte status studenta ještě následující kalendářní měsíc po vykonání SZZ. Tzn. SZZ máte v červnu, tak celý červenec máte status studenta a na ÚP je nutné se přihlásit nejpozději v srpnu do 3 pracovních dní. Jinak nebudete zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání (nedostanete podporu a nebude Vám hrazeno zdravotní pojištění).

Pozor, pokud budete mít brigádu a odpracujete celý kalendářní měsíc, tak v tomto měsíci nebudete posuzování jako nezaopatření pro potřeby dávek státní soci. podpory.

Mohu opakovat SZZ?

Státní závěrečnou zkoušku lze 1x opakovat. Student opakuje pouze tu její část, ze které byl klasifikován známkou nevyhověl(a). Opakování SZZ se koná v opravném termínu nebo, po dohodě, v následujícím řádném termínu (za rok). SZZ musí být vykonána nejpozději do dvou let od ukončení studijní části.

V případě neúspěchu u SZZ, se neprodleně dostavte na studijní oddělení k projednání možností dokončení Vašeho studia.

Jak dlouho budu mít přístup do školní e-mailové pošty?

Přístup Vám budete zachován ještě po dobu 6 měsíců po ukončení studia.

Bankovní účet

Doporučujeme vám ponechat bankovní účet zveřejněný v Edisonu aktivní do 31. 8. 2024 z důvodu možné výplaty mimořádných stipendií.

Promoce

Termíny promocí:

K přihlášení na promoci budete vyzvání e-mailem. Registrace probíhá po úspěšném vykonání SZZ prostřednictví IS Edison. Registrovaným účastníkem promoce se stáváte po uhrazení poplatku 500,- Kč, platba se provádí přes Elektronický platební systém VŠB-TUO.

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 13. 6. 2024.
Na poplatky uhrazené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Vloženo: 13. 5. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět