Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

3D tisk je v kurzu. Na VŠB-TUO už ho studují první studenti.

3D tisk je v kurzu. Na VŠB-TUO už ho studují první studenti.
Fakulta strojní VŠB-TUO jako jediná vysoká škola v Česku nabízí uchazečům studium zaměřené na aditivní technologie. Nový magisterský program se zájemcům otevřel loni v září.

Po bakalářské specializaci Aditivní technologie, v níž již promovali první absolventi, otevřela Fakulta strojní v Ostravě stejnojmenný magisterský studijní program, jenž získal akreditaci létě 2023. První uchazeči se do programu hlásili se začátkem podzimu a s výukou začali jen s drobným zpožděním.

Aditivní technologie v Bc. i Mgr. studiu

Studijní program tohoto zaměření je v kontextu českých univerzit výjimečný, strojní fakulty obvykle studentům nabízejí pouze předmět věnující se 3D tisku, nikoli celý studijní program. Fakulta strojní přitom už loni otevřela bakalářskou specializaci Aditivní technologie, kterou si zvolili studenti programu Strojírenství na konci svého druhého ročníku, aby se v pátém a šestém semestru mohli zaměřit výhradně na multioborovou problematiku aditivní výroby. Specializaci si vybralo a v roce 2023 v ní promovalo sedm studentů, kteří díky úspěšné akreditaci magisterského programu získali šanci pokračovat v započaté specializaci. „Očekáváme zvyšující se zájem studentů o tento moderní obor, a to nejen v bakalářské, ale i magisterské formě studia. Vzájemnou návaznost a prohlubování znalostí považujeme za stěžejní,“ říká garant magisterského programu docent Marek Pagáč z Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie.

Praxe na profesionálních 3D tiskárnách

Fakulta strojní se ve výuce aditivních technologií může opřít o zázemí Centra 3D tisku Protolab, které je vybaveno profesionálními 3D tiskárnami pro zpracování kovových, polymerních a kompozitních materiálů a které patří k největším svého druhu ve střední Evropě. „Díky tomu je výuka velmi praktická a studenti se naučí pracovat s technologiemi, na které později v praxi narazí,“ upřesňuje Pagáč.

Zájem zahraničních studentů

Vybavenost centra Protolab láká na VŠB – Technickou univerzitu v Ostravě i spoustu zahraničních studentů, jejichž zájmu si Fakulta strojní velmi cení. „Jsou tady špičkové stroje, na kterých můžeme pracovat i my, studenti, a získat tak praktické zkušenosti,“ popisuje student doktorského studia Phu Ma Quoc. Podle něj je velkou výhodou i setkávání studentů z různých oborů a zemí, díky čemuž si studenti zlepšují kromě takzvaných hard skills také soft skills neboli měkké dovednosti, jako je například komunikace, práce v týmu, řešení konfliktů či schopnost sebereflexe.

Osvěžení nabídky studia

Otevřením nové specializace a navazujícího magisterského programu Fakulta strojní VŠB-TUO modernizuje nabídku oborů a reaguje na požadavky praxe ve snaze vychovávat multioborové specialisty, kteří zvládnou programovat a obsluhovat 3D tiskárny, pracovat s materiály, vyznají se v konstrukci a 3D modelování, stejně jako v reverzním inženýrství, 3D skenování, topologické optimalizaci nebo bionických konstrukcích. Magisterský program pak znalosti prohlubuje a zaměřuje se také na postprocesní úpravy obráběním či svařováním.

Velký zájem o absolventy

Absolventům se díky popularitě využívání aditivních technologií v průmyslu otevře mnoho příležitostí k uplatnění na pozicích technologů, konstruktérů, programátorů nebo specialistů, kteří kombinují schopnosti dobrého marketéra nebo obchodního specialisty. Zájem o absolventy mívají strojírenské podniky, firmy zaměřené specificky na 3D tisk, ale také společnosti z oblasti automotive, zdravotnictví, letectví nebo průmyslového designu. 

Vloženo: 12. 2. 2024
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět