Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chceme pracovat na lepším prostředí pro studenty v Česku

Chceme pracovat na lepším prostředí pro studenty v Česku
Od nového roku funguje nové zasedání Studentské komory Rady vysokých škol, kde máme Jana Hlisnikovského a Pavla Čelovského

Co vás motivovalo kandidovat do Studentské komory Rady vysokých škol?

Pavel: Se Studentskou komorou Rady vysokých škol jsem se během svého mandátu ve Studentské komoře Akademického senátu Fakulty strojní setkal na dvou konferencích KAS (Studentská konference akademických senátorů a senátorek). A již tehdy mě zaujala jejich snaha něčeho dosáhnout a něco změnit v našem školství. Nejen na vlastní univerzitě ale změnit něco co ovlivní každou univerzitu a každého studenta i studentku. Nad kandidaturou jsem tedy přemýšlel už delší dobu, a jak přišla výzva, tak jsem neváhal. Myslím si, že to bude velmi dobrá zkušenost.

Jan: Dlouho jsem uvažoval nad tím, jestli to chci zkusit, protože je to velmi časově náročné, když se tomu chce člověk věnovat poctivě. Po dlouhém rozmýšlení jsem to probral s pár dalšími lidmi, kteří se angažují ve vysokoškolské samosprávě. Nakonec jsem se pro kandidaturu rozhodl, protože věřím, že můžeme udělat zas o trošku lepší prostředí pro studenty v Česku a můžeme přispět k vyšší prestiži našich vysokých škol. Mimo to já sám velmi rád poznávám nové lidi a diskutuju s nimi pohledy na určitou problematiku, což byl i trošku katalyzátor při rozhodování.

S jakými cíli jste se do Studentské komory Rady vysokých škol přihlásili?

Jan:  Mimo už výše zmíněného zlepšování prostředí pro studenty a zlepšování podmínek na vysokých školách, tak věřím, že se nám podaří navázat na předchůdce a udělat nějakou výjezdní akci SK RVŠ i tady na univerzitě, kde budeme moci prezentovat jednak VŠB-TUO a jednak samotnou Ostravu jako příjemné město pro studenty.

Pavel: Rád bych přispěl ke zlepšení studentského života, jak na naší univerzitě, tak i na ostatních univerzitách po republice. Právě studenti a studentky jsou nedílnou součástí vysokých škol a tráví na nich část svého života. Proto se chci zasazovat o vytváření prostředí, které podporuje hlavně rozvoj studentů a studentek, jejich potřeb a zájmů. Jedním z cílů je také dostat do vědomí studentů Cenu Jana Opletala a také podpořit tvorbu nové podoby Ceny Jana Opletala.

Co vás v letošním roce čeká?

Pavel: Prvním krokem bude sepsání programového prohlášení, které bude obsahovat vše, co se daný rok bude řešit. Myslím si, že hlavním tématem příštího roku bude stále dokončení novely zákona o vysokých školách. A následně pak také záležitosti, které tato novela zákona ovlivní.

Jan: Sepsat programové prohlášení, tím se řídit a naplňovat jej. Pokud bych měl být konkrétnější, tak momentálně se pořád ještě řeší novela vysokoškolského zákona, u které doufám, že se utřepe a projde schvalovacím procesem ve sněmovně, aby mohla začít platit co nejdříve, neboť přináší hodně zajímavé změny pro doktorské studium.

Máte nějak rozdělené pole působnosti? Že někdo se stará například o PR, někdo o finance, někdo o akce?

Jan: Ano, máme pracovní skupiny a komise. Máme kupříkladu komisi, která se zabývá legislativou, dále je tam komise pro doktorské studium. Pokud bude možnost, tak bych se rád dostal do komise, která se zabývá vysokoškolskou samosprávou nebo do pracovní skupiny, která se stará o zahraniční záležitosti.

Pavel: Ano, SK RVŠ má rozdělení ještě do různých komisí a pracovních skupin. Například Komise pro vysokoškolskou samosprávu, Komise pro doktorské studium nebo také Pracovní skupinu pro zahraniční záležitosti.

Ing. Pavel Čelovský 

Už při studiu na střední průmyslové škole jsem věděl, že se chci zlepšit a získat více informací v mém oboru. Zároveň jsem stále chtěl být blízko domovu, a proto jsem se přihlásil na naši univerzitu zde v Ostravě a do bakalářského studia jsem nastoupil v roce 2016. Během studia na oboru Strojírenství nám bylo představeno množství různých odvětví, kterými jsme se mohli vydat. Můj původní plán se během prvních let změnil a z plánované Technologie obrábění jsem nastoupil na obor zabývající se automatizací. Aktuálně jsem studentem 3. ročníku doktorského studia na Fakultě strojní, a to na Katedře automatizační techniky a řízení. Své doktorské studium jsem zahájil v roce 2021, kdy jsem nastoupil na obor Řízení strojů a procesů. V SK RVŠ bych rád setrval přes celé funkční období 2024 – 2026, podmínkou je však být studentem. Tudíž také do konce mého studia na univerzitě.
 

Jan Hlisnikovský 

Momentálně studuji obor Výpočetní a aplikovaná matematika na FEI. VŠB-TUO a obor jsem si vybral, protože mám rád Ostravu a matematiku, pomohla tomu i exkurze na střední, kde jsme navštívili FS a IT4I, kde mám nyní možnost pracovat na svojí závěrečné práci. Definitivní rozhodnutí přišlo s pozváním na koláčky a kávu od vedoucího katedry před začátkem studia. V SK RVŠ bych se rád angažoval do konce studia na univerzitě.
 

Vloženo: 26. 1. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět