Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

3D tisk je v kurzu: Fakulta strojní VŠB-TUO otevřela nový studijní program

3D tisk je v kurzu: Fakulta strojní VŠB-TUO otevřela nový studijní program
Nadšenci do 3D tisku by měli zbystřit. Fakulta strojní VŠB-TUO totiž jako jediná vysoká škola v Česku nabízí uchazečům studium zaměřené na aditivní technologie. Do nového programu v magisterském studiu se mohou zájemci hlásit už letos, a to od 13. září do 13. října 2023.

Po bakalářské specializaci Aditivní technologie, v níž letos promovali první absolventi, otevřela Fakulta strojní v Ostravě stejnojmenný magisterský studijní program, jenž získal akreditaci letos v létě. První uchazeči se mohou do programu hlásit už teď – přijímací řízení se otevřelo 13. září a potrvá do 13. října. Výuka tak studentům začne jen s drobným zpožděním.

Aditivní technologie v Bc. i Mgr. studiu

Studijní program tohoto zaměření je v kontextu českých univerzit výjimečný, strojní fakulty obvykle studentům nabízejí pouze předmět věnující se 3D tisku, nikoli celý studijní program. Fakulta strojní VŠB-TUO přitom už loni otevřela bakalářskou specializaci Aditivní technologie, kterou si zvolili studenti programu Strojírenství na konci svého druhého ročníku, aby se v pátém a šestém semestru mohli zaměřit výhradně na multioborovou problematiku aditivní výroby. Specializaci si vybralo a letos v ní promovalo sedm studentů, kteří díky úspěšné akreditaci magisterského programu mají šanci pokračovat v započaté specializaci. „Očekáváme zvyšující se zájem studentů o tento moderní obor, a to nejen v bakalářské, ale i magisterské formě studia. Vzájemnou návaznost a prohlubování znalostí považujeme za stěžejní,“ říká garant magisterského programu docent Marek Pagáč z Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie.

Praxe na profesionálních 3D tiskárnách

Fakulta strojní se ve výuce aditivních technologií může opřít o zázemí Centra 3D tisku Protolab, které je vybaveno profesionálními 3D tiskárnami pro zpracování kovových, polymerních a kompozitních materiálů a které patří k největším svého druhu ve střední Evropě. „Díky tomu je výuka velmi praktická a studenti se naučí pracovat s technologiemi, na které později v praxi narazí,“ upřesňuje Pagáč.

Osvěžení nabídky studia

Otevřením nové specializace a navazujícího magisterského programu Fakulta strojní VŠB-TUO modernizuje nabídku oborů a reaguje na požadavky praxe ve snaze vychovávat multioborové specialisty, kteří zvládnou programovat a obsluhovat 3D tiskárny, pracovat s materiály, vyznají se v konstrukci a 3D modelování, stejně jako v reverzním inženýrství, 3D skenování, topologické optimalizaci nebo bionických konstrukcích. Magisterský program pak znalosti prohlubuje a zaměřuje se také na postprocesní úpravy obráběním či svařováním.

Velký zájem o absolventy

Absolventům se díky popularitě využívání aditivních technologií v průmyslu otevře mnoho příležitostí k uplatnění na pozicích technologů, konstruktérů, programátorů nebo specialistů, kteří kombinují schopnosti dobrého marketéra nebo obchodního specialisty. Zájem o absolventy mívají strojírenské podniky, firmy zaměřené specificky na 3D tisk, ale také společnosti z oblasti automotive, zdravotnictví, letectví nebo průmyslového designu.

Vloženo: 14. 9. 2023
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět