Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Velký publikační úspěch pro tým z Centra 3D tisku

Velký publikační úspěch pro tým z Centra 3D tisku
Vědecký tým z Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie, který pracuje s aditivními technologiemi na Centru 3D tisku Protolab, se může radovat z ohromného publikačního úspěchu. Jejich článek, zveřejněný před dvěma lety v časopise Polymers, získal prestižní ocenění Best Paper Award 2023.

V příspěvku se autoři zabývají posouzením fotopolymerizace, jedné z aditivních technologií. Čtenáře uvádí do problematiky a seznamují je s možnostmi 3D tisku a vytvrzování tekuté pryskyřice. Podstatnou část práce tvoří aplikovaný výzkum, který nabádá k dalším výzkumným záměrům a poohlíží po využití v takzvaném 4D tisku. Článek je hojně citovaný napříč různými odbornými vydavatelstvími.

Například v databázi Web of Science se příspěvek se 121 citacemi hodnotí jako vysoce citovaný (kategorie Highly Cited Paper), čehož v kontextu VŠB-TUO dosáhlo pouze 25 prací. V kategorii článků, které souvisejí s oborem chemie, se pak řadí dokonce mezi jedno procento nejlepších za toto publikační období. Jeho kompletní verzi četlo více než 15 tisíc čtenářů.

Článek, na němž pracoval tým ve složení Marek Pagáč, Jiří Hajnyš, Quoc-Phu Ma, Lukáš Jančar, Jan Jansa, Petr Štefek a Jakub Měsíček, dosáhl velkého množství citací také na jiných platformách – v databázi Scopus jej citovalo 140 lidí, na ResearchGate nasbíral přes 170 citací a v Google Scholar dokonce více než 220.

V současné době není důležité publikovat pouze výsledky vědy a výzkumu, ale je nutné publikovat obsahově zajímavé a přehledné review. Ty jsou důležité pro další motivaci a inspiraci vědců napříč všemi obory.

Vloženo: 20. 4. 2023
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Zpět