Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 21. 12. 2022!

Vyhlášení Studentské grantové soutěže pro rok 2023

Rektor VŠB-TUO vyhlašuje studentskou grantovou soutěž (SGS) na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2023.

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vyhlašuje studentskou grantovou soutěž (SGS) na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2023.

Soutěž je vyhlašována v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum dle Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2019.

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Evidence projektů a zakázek (EPZ) a zároveň v listinné podobě v jednom originálním vyhotovení předsedovi oborové komise příslušné fakulty, v souladu se směrnicí Zásady studentské gratnové soutěže VŠB-TUO.

Soutěžní lhůta začíná dnem 1. listopadu 2022 a končí dnem 20. prosince 2022.

Vloženo: 1. 11. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9320 - Řízení VaV + PhD Akademie
Zpět