Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 27. 10. 2022!

Doplňovací volby do SK AS FS

 26. 9. 2022 - 27. 10. 2022
 Online
Doplňovací volby do Studentské komory Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO.

Vyhlášení voleb do studentské komory AS FS VŠB-TUO:

26. 9. 2022

Podání návrhů na kandidáty do studentské komory AS FS VŠB-TUO:

do 12. 10. 2022

Návrh na kandidáta odevzdejte předsedovi volební komise. Návrhová listina musí obsahovat náležitosti dle Volebního a jednacího řádu AS FS VŠB-TUO, tj. souhlas kandidáta stvrzený svým podpisem, náležitosti o kandidátovi (jméno, příjmení, ročník a forma studia), úplnou podpisovou listinu navrhovatelů s uvedením jména, příjmení a osobního čísla studenta (minimálně 20 podpisů) a fotografii kandidáta (přiloženou k návrhové listině nebo ji zaslat v digitální podobě).

Předseda volební komise: Ing. Michal Kořínek (, tel.: +420 596 99 3290, D308)

Zveřejnění navržených kandidátů do studentské komory AS FS VŠB-TUO:

13. 10. 2022

 • Bc. Jakub Dziadzio, 2. ročník nMgr studia, kat. 361
 • Martin Kasala, 3. ročník Bc studia, kat. 340
 • Jakub Konvička, 3. ročník Bc studia, kat. 330
 • Ing. Petra Mücková, 3. ročník PhD studia, kat. 342

Volby do studentské komory AS FS VŠB-TUOelektronicky v systému EDISON:

14. 10. – 26. 10. 2022

Zveřejnění výsledků voleb volební komisí AS FS VŠB-TUO:

do 27. 10. 2022

Výsledky hlasování včetně hlasů:

 • Jakub Konvička - 102
 • Martin Kasala - 100
 • Ing. Petra Mücková - 91
 • Bc. Jakub Dziadzio - 68 

 

Složení volební komise:

 • Ing. Michal Kořínek - předseda volební komise,
 • Ing. Jan Zelinka - člen volební komise,
 • Ing. Pavel Čelovský - člen volební komise,
 • Ing. Marek Jadlovec - člen volební komise,
 • Ing. Dominik Walica - člen volební komise.
Vloženo: 26. 9. 2022
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Kontaktní osoby:  Ing. Michal Kořínek
Zpět