Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Když studenty baví věda aneb 3 nové patenty na Institutu dopravy

Když studenty baví věda aneb 3 nové patenty na Institutu dopravy
Hned tři nové patenty – jeden evropský a dva národní – si může na své konto zapsat Institut dopravy Fakulty strojní VŠB-TUO. Na všech se kromě pedagogů podíleli také studenti.

Smysluplná spolupráce, na kterou by se nemělo zapomínat. Tak vnímají na Institutu dopravy pravidelné zapojování studentů do vědecko-výzkumných aktivit. A to jak doktorandů, tak posluchačů magisterského a bakalářského studia. „Studenti umí projekty obohatit o spoustu inovativních nápadů a mají proaktivní přístup,“ je přesvědčen ředitel Institutu dopravy docent Robert Brázda. Díky fungující spolupráci pracoviště v první půlce roku 2022 obdrželo už tři patenty.

Ten evropský získal Institut dopravy v polovině června na autonomní zařízení, které ve velkých skladovacích systémech detekuje a eliminuje tokové poruchy, jako jsou klenby nebo neaktivní zóny. „Patent představuje několik principiálních možností pohybu tohoto „krtka“ ve skladovacím systému, včetně jeho vnitřního uspořádání tak, aby byl při své práci maximálně účinný a efektivní,“ vysvětluje docent Brázda, jeden z autorů inovativního zařízení. Kromě něj se o patent zasloužili profesor Slíva, doktor Procházka a inženýři Bora, Günther, Zahradník a Žilka.

První z nejnovějších českých patentů získali pro Institut dopravy koncem dubna docent Brázda, profesor Slíva a inženýři Broulík, Břemek a Dvořák. Inovativní zařízení (viz obrázek), které je předmětem patentu, optimalizuje využití třídicí plochy síta vibračních třídičů se zaměřením na recyklát z 3D tiskáren. Stejný tým je podepsán také pod druhým národním patentem, který řešil úpravu aditivního materiálu pro 3D tiskárny. Oba české patenty vznikly díky projektu PRE SEED fond II VŠB – Technické univerzity Ostrava, reg. č. TP01010036 s názvem „Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie“.

Proces získávání patentů, především těch evropských, je velmi náročná a komplexní činnost, která má své oprávněné místo při transferu inovativních myšlenek do průmyslové praxe. „Cílem Institutu dopravy je nadchnout studenty pro vědu, zapojovat je do významných vědecko-výzkumných projektů a s jejich pomocí přenášet inovace do praxe,“ říká Robert Brázda, podle nějž mají zapojení studenti díky pozitivní zkušenosti chuť pokračovat v doktorském studiu, a to v programu Dopravní a manipulační technika.

Text: Mgr. Lada Dittrichová, koordinátorka PR Fakulty strojní, ve spolupráci s doc. Ing. Robertem Brázdou, Ph.D., ředitelem Institutu dopravy
Foto: archiv Institutu dopravy

Vloženo: 21. 7. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět