Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VÝSLEDEK PROJEKTU NCK MESTEC - Č. TN01000071

VÝSLEDEK PROJEKTU NCK MESTEC - Č. TN01000071
Topologicky optimalizovaný řezný nástroj

Výsledkem projektu je topologicky optimalizovaný řezný nástroj vyrobený 3D tiskem. Pro výrobu byl použit práškový materiál z titanové slitiny Ti64-ELI a byla zde využita technologie 3D tisku Selective Laser Melting , kdy dochází k výrobě laserovým tavením kovového prášku v inertní atmosféře. Funkční vzorek má hmotnost 76 gramů a rozměry 60 x 30 x 30 mm.

Hlavní výhodou dosaženého výsledku je snížení hmotnosti o 55 % oproti původnímu konvenčnímu nástroji. Díky tomu přináší výraznou úsporu na materiálových nákladech. Snížením hmotnosti nástroje je také dosaženo nižších vibrací a zároveň zvýšení stability nástroje během řezného procesu. Rovněž řezný nástroj vykazuje v řezném procesu vyšší trvanlivost resp. životnost.

Pomocí 3D tisku lze vyrobit model se složitou geometrií téměř okamžitě bez prodlev ve výrobě s vysokou přidanou hodnotou, kvalitou a atraktivním designem. Využitelnost výsledku zasahuje do všech průmyslových odvětví, kde lze použít 3D tisk z kovových materiálů.

Identifikační číslo: TN01000071/7-V10
Název výstupu/výsledku: Topologicky optimalizovaný řezný nástroj
Druh výsledku: Funkční vzorek
Vykazující subjekt: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava „VŠB-TUO“
Vlastnické podíly: 100% VŠB-TUO
Interní registrační číslo výsledku organizace: 008/25-03-2022_F

Vloženo: 25. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Zpět