Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci

Soutěž o nejlepší studijní výsledky nebo bakalářskou či diplomovou práci
Studenti Fakulty strojní mohou získat 5 000 Kč za studijní výsledky a 4 000 nebo 8 000 Kč za kvalifikační práci.

Na základě schválení vedením Fakulty strojní VŠB-TUO vyhlašuje děkan Fakulty strojní pro akademický rok 2021/2022 soutěž o nejlepší studijní výsledky ve studijním programu s dotací 5 000 Kč pro každého oceněného studenta.

Je určena pro 12 nejlepších studentů bakalářského a 12 nejlepších studentů navazujícího magisterského studijního programu (jde vždy o prvních 12 studentů v pořadí dle váženého studijního průměru za celou dobu studia), kteří ukončí studium v akademickém roce 2021/2022 a vykonají státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu. Podmínkou ocenění je dosažení váženého studijního průměru za celou dobu studia alespoň 84 a současně dosažení celkového hodnocení státní závěrečné zkoušky „výborně“.

Vyhodnocení této soutěže provádí studijní oddělení na základě údajů v IS Edison.

Dále pak děkan Fakulty strojní vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

  • s dotací 4 000 Kč za každou bakalářskou práci,
  • s dotací 8 000 Kč za každou diplomovou práci.

Každá komise pro státní závěrečné zkoušky konané v řádném termínu může za každý den svého jednání navrhnout do soutěže jednu bakalářskou nebo diplomovou práci, a to za prezenční i kombinovanou formu studia dohromady.

Garanti jednotlivých studijních programů nebo garanti specializací, pokud se program dělí na specializace (nové akreditace) nebo garanti oborů nebo garanti specializací, pokud se obor dělí na specializace (dobíhající akreditace) z takto navržených prací vyberou nejvýše jednu bakalářskou práci ve svém bakalářském studijním programu/oboru/specializaci/ a jednu diplomovou práci v navazujícím magisterském studijním programu/oboru/specializaci na každých započatých 15 absolventů.

Vyhodnocení soutěže provede z prací vybraných garanty kolegium děkana, jehož rozhodnutí bude konečné. Předpokládá se ocenění přibližně 25 bakalářských prací a 20 diplomových prací.

Hodnota ocenění v obou soutěžích může být zvýšena díky příspěvkům průmyslových partnerů, na základě jejich rozhodnutí.

Vloženo: 13. 4. 2022
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět