Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Inovace předmětu Experiment v částech strojů

Na Katedře částí a mechanismů strojů byl zaveden nový předmět Experiment v částech strojů pro bakalářský stupeň studia.

V rámci nové akreditace bakalářského studijního programu Strojírenství byl na naší katedře  zaveden nový předmět Experiment v částech strojů pro bakalářský stupeň studia. Předmět si klade za cíl seznámit studenty s metodikou, jak pomocí experimentu získat reálné zatěžovací stavy strojních dílů, sloužící k následným pevnostním kontrolám a výpočtům jejich trvanlivosti a životnosti. Tento předmět povede studenty k řádnému navržení experimentu vedoucí ke zjištění spektra zatížení stroje či jeho dílů. Přednášky v tomto předmětu budou vedeny formou prezentací obsahující multimediální obsah, což se dá s výhodou využít i v případě distanční výuky. Zejména se bude jednat o realizaci měřicích přípravků, snímačů a záznamové techniky a dále o ukázky dílčích experimentů a vysvětlení jejich problematiky.

V tomto předmětu bude také využíváno nově navržené zařízení simulující nevyváženou hmotu na hřídeli. Nevyvážená hmota je simulována nevhodnou montáží řemenice na hřídeli. Posluchači se s tímto zařízením mohou setkat ve cvičeních, kde si vyzkouší vyvážení takovéto hřídele, a to na základě jimi zkonstruovaných měřicích přípravků a naměřených a vyhodnocených dat. Mimo to studenti provedou modální analýzu zařízení za účelem zjištění vlastních frekvencí a vlastních tvarů, a tím rozhodnou o nebezpečnosti nevyvážené hmoty. Studenti se rovněž seznámí s procesem návrhu takového zařízení, který je stručně popsán na obrázku níže.

            Proces návrhu       

Vloženo: 12. 12. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
Zpět