Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Formnext 2021 – Místo kde se nápady stávají skutečností

Doktorští studenti Katedry částí a mechanismů strojů se zúčastnili mezinárodní výstavy a konference pro aditivní technologie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem se tento rok konala mezinárodní výstava a konference pro aditivní technologie, které se zúčastnili studenti doktorského studia Katedry částí a mechanismů strojů spolu s vědeckými pracovníky centra 3D tisku Protolab Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Formnext je přední výstavou a konferencí věnovanou aditivní výrobě a průmyslovému 3D tisku, který nachází své opodstatnění v mnoha technických odvětvích, jako je automobilový a letecký průmysl, strojírenství, a zdravotnictví. Formnnext je rovněž místem setkávání odborníků z různých koutů světa, kteří si formální i neformální cestou předávají zkušenosti na poli inteligentní průmyslové výroby. Cílem této technologie je zvýšit efektivitu výroby, šetřit zdroje a otevírat nové možnosti v oblasti designu a konstruování.   

Konstrukční řešení 3D tištěného zavěšení zadního kola motocyklu            Konstrukční řešení 3D tištěného třmenu kotoučové brzdy

Výroba ozubení pomocí laserového navařování  Tištěná skříň turbíny

 
Z vystavených exponátů lze usuzovat, že společnosti zabývající se aditivními technologiemi evidentně kladou důraz na snižování hmotnosti a redukci použitých dílů, viz. topologicky optimalizované zavěšení zadního kola motocyklu a brzdový třmen kotoučové brzdy. Taktéž byly poměrně často viděny 3D tisknuté skříně převodovek a skříně turbín. Velký kus práce byl odveden také na poli skenování a kontrole přesnosti výroby. Prezentovány byly nové metody skenování, jejichž hlavními benefity je buďto kratší doba skenování, nebo vyšší přesnost. K vidění byly i hřídele s ozubením vyráběny pomocí metod laserového navařování, tzv. laser cladding, kde přídavný materiál je do ohniska laseru přidáván ve formě drátu nebo prášku. Na veletrhu byla také navázaná spolupráce se společností Igus® GmbH, která se mimo jiné zabývá vývojem polymerů pro pohyblivé aplikace a výrobou otěru odolných materiálů pro 3D tisk. Díky tomuto bude možno navázat na výzkumy provedené na katedře v minulých letech.

Příklad tištěné konzoly firmy Igus® GmbH             Příklad tištěného ozubeného kola firmy Igus® GmbH

Informace, zkušenosti a inspiraci získanou na veletrhu budou doktorští studenti rozvíjet ve svých vědeckých pracích a také ve svém studiu, ale i při tvorbě nových učebních plánů katedry. Cesta byla pro studenty zajímavá rovněž z pohledu posouzení praktického využití 3D tisku v technické praxi. Pokrok, především v oblasti materiálových věd, je velmi rychlý a značně zvyšuje využitelnost 3D tisku v technické praxi, která je zásadní pro další rozvoj této slibné oblasti.

 

Vloženo: 8. 12. 2021
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 347 - Katedra částí a mechanismů strojů
Zpět