Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2022!

Fakulta strojní oslavila 70 let od svého založení

Fakulta strojní oslavila 70 let od svého založení
Ještě pár dnů před jejími 71. narozeninami stihli strojaři uspořádat dlouho odkládanou oslavu výročí založení fakulty, která patří na VŠB-TUO k nejstarším.

Historie Fakulty strojní se píše od 1. září 1950.

Slavnostní den započal v poledne společným obědem. Odpoledne se už všichni přítomní hosté shromáždili v Univerzitní aule, aby se zúčastnili slavnostního zasedání Vědecké rady VŠB-TUO a Vědecké rady Fakulty strojní. Na programu bylo mimo jiné předávání pamětních medailí Georgia Agricoly třem významným osobnostem, které fakultu obohatily svou dlouholetou prací a myšlenkami.

Na pódium vystoupali profesor Jiří Tůma z Katedry automatizační techniky a řízení i profesor Jozef Pilc ze Strojnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, který ocenění převzal za mnohaletou spolupráci v oblasti výrobní techniky a strojů. Dodatečně pak medaili obdrží docent Kamil Kolarčík za Katedry energetiky, který byl z jednání Vědecké rady omluven.

Děkan Fakulty strojní, profesor Robert Čep předal také zlaté medaile za rozvoj v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti 15 osobnostem z řad dlouholetých zaměstnanců fakulty i odborníkům z partnerských firem a institucí. Po skončení slavnostního ceremoniálu někteří hosté navštívili halu obrábění CPIT TL1 a centrum 3D tisku Protolab. Poté již následoval společenský večer, na němž se všichni přítomní po dlouhé době covidových uzávěr mohli zase vidět a pobavit. Akce se vydařila a my doufáme ve více takových příležitostí k setkání.

  

Historie FS VŠB-TUO ve zkratce

Strojírenství se na Vysoké škole báňské v Příbrami vyučovalo již na přelomu 19. a 20. století. Samostatnou strojní fakultu, respektive Vysokou školu strojní se sídlem v Brušperku však zřídil až vládní dekret z 1. září 1950. Její vznik souvisel s potřebou kvalitních odborníků v poválečném rozvíjejícím se strojírenství.

Nově zřízená instituce se ovšem potýkala s nedostatkem pedagogů, kteří museli do Brušperku dojíždět. Rok po založení se proto Vysoká škola strojní sloučila s Vysokou školou báňskou a strojírenství se přestěhovalo do Ostravy, kde už tehdy VŠB sídlila.

Ostravská strojní fakulta se několikrát přejmenovala. Od 50. let minulého století absolventi promovali na Fakultě báňského strojnictví. V roce 1968 dostala instituce jméno Fakulta strojní, kterým se honosí i dnes. V roce 1977 ovšem fakulta získala přízvisko „elektrotechnická“, jež nesla až do roku 1991, kdy vznikla Fakulta elektrotechniky. V současnosti funguje na FS jedenáct kateder, které vychovávají studenty strojírenství, energetiky, dopravy, mechatroniky, letectví a dalších žádaných oborů.

Autor: Mgr. Lada Poštulková, PR koordinátorka Fakulty strojní

Vloženo: 7. 9. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět