Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 10. 2021!

Zápisy uchazečů na Fakultu strojní

Zápisy uchazečů na Fakultu strojní
Informace k elektronickým zápisům ke studiu pro AR 2021/2022.

International students ENG flag

Bakalářské a magisterské studium

Nejpozději do 1. srpna 2021 musí uchazeči, pokud tak již neučinili, vložit do své přihlášky kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a dodatku k diplomu, poté bude rozhodováno o přijetí ke studiu.

Pokud obdržíte kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu na Fakultu strojní, je třeba potvrdit, že si přejete být zapsáni do studia.

Od čtvrtku 5. srpna 2021 naleznete na adrese https://prihlaska.vsb.cz u své přihlášky tlačítko Souhlas se zápisem, pod kterým je stránka, na které vyjádříte souhlas se zapsáním do studia, které musíte provést do 15. srpna 2021.

Uchazeči, kteří souhlas se zápisem potvrdili, budou od 16. srpna 2021 studijním oddělením zapisováni.

Osobní přítomnost na zápise, která je uvedená v rozhodnutí o přijetí není s ohledem na současnou situaci nutná. Zápis se provádí výhradně elektronicky.

Nepotvrdíte-li v termínu Souhlas se zápisem, bude to bráno za Váš nezájem o studium na naší fakultě. V případě, že ze závažných důvodů nestihnete termín zápisu nebo se vyskytnou technické problémy, kontaktujte neprodleně studijní oddělení fakulty .

Studenti, kteří jsou zapsáni podmínečně, musí nejpozději do 15. října 2021 zaslat elektronickou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a dodatku k diplomu na e-mail .

Doktorské studium

Uchazeči, kteří řádně podali přihlášku se všemi požadovanými dokumenty, rozhodne o jejich přijetí děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise.

Přijímací komise posoudí dosažené výsledky v (navazujícím) magisterském studiu a odborné znalosti ve vztahu ke zvolenému studijnímu programu a rámcovému tématu. Posouzení proběhne na základě doložených podkladů uchazečem.

Komise ohodnotí uchazeče počtem bodů v rozsahu 0 až 100 bodů. Uchazeč může být přijat, pokud získá alespoň 51 bodů ze 100. Pokud uchazeč získá maximální počet bodů 100, může komise upustit od následného ústního pohovoru a doporučit přijetí uchazeče ke studiu. Pokud uchazeč získá bodové hodnocení v rozmezí 51 - 99 bodů, bude pozván k ústnímu pohovoru písemně dopisem (ve kterém bude rovněž uveden termín pohovoru), nejpozději do 22. července 2021.
O přijetí na doktorské studium bude uchazeč včas informován doručením Rozhodnutí o přijetí.

V případě, že je uchazeč přijat na doktorské studium, musí potvrdit, že si přeje být ke studiu zapsán!

Elektronický zápis do studia naleznete na adrese https://prihlaska.vsb.cz, kde u své přihlášky je tlačítko Souhlas se zápisem, pod kterým je stránka, na které vyjádříte souhlas se zapsáním do studia, a to nejpozději do 31. července 2021.

Pro 1. kolo přijímacího řízení na doktorské studium je stanoven termín elektronického zápisu pro studenty od 4. 8. 2021 do 11. 8. 2021.
Pro 2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium je stanoven termín elektronického zápisu pro studenty od 24. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Osobní přítomnost na zápise, která je uvedená v rozhodnutí o přijetí není s ohledem na současnou situaci nutná. Zápis se provádí výhradně elektronicky.

Nepotvrdíte-li v termínu Souhlas se zápisem, bude to bráno za Váš nezájem o studium na naší fakultě. V případě, že ze závažných důvodů nestihnete termín zápisu nebo se vyskytnou technické problémy, kontaktujte neprodleně studijní oddělení fakulty .

Průkaz studenta

Student VŠB – Technické univerzity Ostrava po zápise obdrží na Kartovém centru Průkaz studenta. Tento průkaz je součástí jednotného identifikačního systému studentů a zaměstnanců v rámci univerzity. Používá se při objednávání a výdeji stravy, využívání parkoviště v areálu univerzity, využívání služeb Ústřední knihovny, vstupu do učeben a sportovních hal a pro kopírovací a tiskové služby.

Každý nově přijatý student má možnost vybrat si jednak typ průkazu, ale také zda má průkaz v sobě integrovat dopravní kartu ODIS nebo ne (výše příplatku a forma úhrady je uvedena níže).

Od 1.8.2021 si studenti, kteří požadují vydání nové karty, musí rezervovat termín návštěvy KC. Pro ostatní činnosti (revalidace karty, nové karty zaměstnanců) se rezervace nevytváří.

Vloženo: 9. 7. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 301 - Studijní oddělení a International Office
Zpět