Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Testování pro účast na SZZ

Prezenční státní závěrečné zkoušky se můžete zúčastnit, splňujete-li nejméně jednu z následujících podmínek.

Vážené studentky, vážení studenti,

prezenční státní závěrečné zkoušky se můžete zúčastnit, splňujete-li nejméně jednu z následujících podmínek a jste schopni ji doložit:

 1. máte potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (RT-PCR test) ne starší 7 dnů,
 2. máte potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (POC test = antigenní test) ministerstvem schváleným typem testu ne starší 72 hodin [v jakémkoliv testovacím centru, v zaměstnání (platí i SMS či E-mail)],
 3. máte certifikát Ministerstva zdravotnictví České republiky či potvrzení očkovacího centra o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky uplynulo min. 22 dnů a max. 90 dnů (dvoudávková vakcína) nebo od aplikace finální dávky očkovací látky uplynulo min. 14 dnů a max. 9 měsíců,
 4. máte potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Pokud ne, můžete test podle bodu 2) realizovat na VŠB-TUO:

 • testování je bezplatné pouze v případě, že nesplňujete žádnou z výše uvedených podmínek 1) až 4), jinak ho zdravotní pojišťovna nehradí,
 • bude probíhat pouze ve dnech SZZ, tj. 7. 6. až 11. 6. pouze v čase 6:30 – 9:30 hodin,
 • na test se nelze objednat, přednostně budou testováni studenti/tky, kteří jdou v daný den nejdříve ke komisi;
 • student/ka vstoupí do budovy C ze strany od kolejí pravým vchodem a vejde spodním vchodem do místnosti C4 k testování,
 • při vstupu předloží doklad totožnosti a průkaz pojištěnce. Poté jim bude proveden test. Poté přejdou z testovací místnosti do místnosti C5, ve které vyčkají na předání formuláře s výsledkem testu,
 • v případě pozitivního výsledku opustí budovu, v případě negativního výsledku přejdou k místnostem, ve kterých budou probíhat SZZ,
 • každá osoba je povinna mít respirátor podle mimořádných opatření.

V místnosti konání SZZ předáte pověřené osobě čestné prohlášení a předložíte potvrzení dle bodů 1) až 4). Tiskopis prohlášení je ke stažení ZDE (nebo bude k dispozici u komise pro SZZ).

Student bez splnění výše uvedených podmínek NEBUDE PŘIPUŠTĚN KE SZZ!

Ve všech vnitřních prostorech areálů VŠB-TUO se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) respirátorem splňujícím požadavky stanovené opatřením (např. respirátor FFP2 nebo KN 95). Dále je potřebné, aby osoby dodržovaly minimální rozestupy 1,5 metrů.

Podrobnější a aktuální informace naleznete rovněž na webu univerzity.

Vedení Fakulty strojní VŠB-TUO.

Vloženo: 1. 6. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět