Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktualizované informace k přijímacímu řízení na Fakultě strojní

Termín dodání maturitního vysvědčení je odložen do 1. 8. 2021.

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

stejně jako se změnily termíny maturitních zkoušek, bude také Fakulta strojní VŠB-TUO v souladu s doporučením Ministerstva školství posouvat termín, do něhož je potřeba doložit doklad o úspěšně složené maturitní zkoušce. Od 23. 3. 2021 jsou platné nové dokumenty Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO v bakalářských studijních programech, v českém jazyce, pro akademický rok 2021/2022 a Podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultu strojní VŠB-TUO v navazujících magisterských studijních programech, v českém jazyce, pro akademický rok 2021/2022.  I tyto termíny a termíny s nimi související se mohou s ohledem na vývoj epidemiologické situace a rozhodnutí MŠMT či vlády v následujících týdnech měnit. Sledujte proto tuto stránku, kde najdete aktuální informace.

Pro uchazeče o bakalářské studium v tomto okamžiku platí, že:

  • v prvním kole přijímacího řízení je termín dodání maturitního vysvědčení odložen do 1. 8. 2021;
  • pokud uchazeč nedoloží doklad o úspěšně složené maturitní zkoušce do tohoto termínu, obdrží automaticky Rozhodnutí o přijetí s odložením termínu dodání maturitního vysvědčení. Bude tedy přijat podmíněně s možností podmíněného zápisu ke studiu;
  • došlo ke sloučení druhého a třetího kola přijímacího řízení;
  • mezní termín pro doložení maturitního vysvědčení pro všechna kola je zatím 15. 10. 2021.

Stejné podmínky a termíny jsou i pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia, kde je nutno doložit bakalářský titul.

Poznámka: Jakkoli se však v důsledku pandemie mění podoba maturit, nemění se tím podmínky přijetí na naši fakultu. Důležité pro nás je, že jste odmaturovali. Nezáleží na tom, z čeho jste zkoušku skládali.

Upozornění: V případě, že se uchazeč podmíněně zapíše a následně vzdělání nedoloží (například neudělá maturitu), bude mu k 16. 10. 2021 zasláno Rozhodnutí o ukončení studia a doba mezi zápisem a pravomocným ukončením studia (tedy i na základě žádosti o ukončení studia studentem) se bude dle legislativy započítávat jako neúspěšné studium.

Vloženo: 23. 3. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět