Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ať se rozhodnete pro studium v Šumperku nebo v Ostravě, neuděláte chybu

Ať se rozhodnete pro studium v Šumperku nebo v Ostravě, neuděláte chybu
Vzpomínky a doporučení Jiřího Hajnyše, který svou profesní dráhu odstartoval v Centru bakalářských studií Šumperk.

Jmenuji se Jiří Hajnyš a je mi 29 let. Po absolvování střední průmyslové školy v Šumperku jsem nastoupil na Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava s detašovaným pracovištěm Fakulty strojní v Šumperku. Nyní působím jako odborný asistent na Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie, intenzivně se zabývám výzkumem 3D kovového tisku a samozřejmě rozvíjím pedagogickou činnost nejen v Ostravě, ale i v Šumperku. Jsem zapojen do několika nadnárodních projektů v oblasti aditivní technologie.

Jak vzpomínáte na svá studia?

Díky tomu, že se detašované pracoviště Fakulty strojní nachází v Šumperku jen kousek od střední průmyslové školy, kde jsem studoval, tak jsem nebyl jediný z naší třídy, kdo se rozhodl pro tuto možnost. Úplně první den na vysoké škole tedy nebyl velký skok do neznámého mezi nové lidi, ale naopak jsem jich už několik znal.
Po dokončení bakalářského stupně studia jsem přešel do Ostravy, kde jsem úspěšně odpromoval s titulem inženýr, a dále mi bylo nabídnuto pokračovat na doktorském studiu. V průběhu PhD studia jsem prošel akademickým senátem Fakulty strojní, kde jsem prosazoval zájmy studentů (elektronické hlasování, kurzy pro začínající PhD studenty apod.) a i díky tomu jsem byl zvolen do akademického senátu univerzity (vyšší stupeň než na úrovni fakulty). Bylo zajímavé sledovat akademické dění nejen z pohledu studenta, ale i z pohledu akademického senátora, a účastnit se jednání o chodu jedné z největších univerzit v republice.
Když se naskytla možnost podílet se na vývoji a výzkumu 3D tisku kovu, byla to pro mě jasná volba. Tato progresivní technologie má vysoký potenciál, a proto jsem si ji zvolil i jako své dizertační téma. V dnešní době se podařilo Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie rozvinout a vybudovat 3D centrum, jež obsahuje nejen velké tiskárny na kov, ale také tiskárny na polymery, kompozity a technologii 3D skenování, čímž se řadí mezi největší výzkumné centrum v této oblasti v České republice a na Slovensku. Doktorské studium na VŠB-TUO mi také umožnilo simultánně absolvovat studium učitelství, respektive Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů, což mi dává možnost vyučovat na středních školách. Výsledkem mého doktorského studia byla dizertační práce, která byla vyhodnocena jako jedna z deseti nejlepších technicky zaměřených dizertačních prací v republice v roce 2019.

Proč by se podle vás měli zájemci rozhodnout pro studium na Fakultě strojní VŠB-TUO?

Samozřejmě tou hlavní motivací je získání vědomostí, zkušeností a v neposlední řadě akademického titulu. Letos Fakulta strojní oslavila sedmdesát let a čítá desítky tisíc absolventů. Už jen tento fakt vypovídá o určité zkušenosti a historii fakulty, jež je prověřená. Co se týče detašovaného pracoviště, naskytla se mi tak jedinečná možnost porovnat atmosféru v Ostravě a v Šumperku. Na výuce v Šumperku mi například vyhovovalo rozdělení jednotlivých předmětů do bloků, tzn. že cvičení následovalo hned za přednáškou a nabyté informace byly efektivně využity. Také díky menšímu počtu studentů ve třídě byla výuka plynulejší a intenzivnější a nemuselo se přecházet z budovy na jinou.
V Ostravě se může stát, že přednášku máte v pondělí a cvičení vázané k přednášce je třeba až ve čtvrtek odpoledne. Nicméně výhoda studia v Ostravě zase spočívá například v lepším vybavení laboratoří nebo v možnosti kdykoliv konzultovat s profesorem daný problém a ne jen ve dnech, kdy je zrovna v Šumperku. Celkově můžu říci, že ať se rozhodnete pro studium v Šumperku nebo v Ostravě, neuděláte v obou případech chybu, budete kvalitně připraveni pro praxi nebo navazující studium. Pro mnoho lidí může být také lákavé vycestovat do zahraniční, já během studia absolvoval stáž v Německu, v rámci vzdělávání jsem navštívil mnoho evropských univerzit a strávil necelý měsíc v Austrálii.
Na druhou stranu studium není celé jen o biflování dané látky, ale také o studentském životě, který v kampusu VŠB-TUO rozhodně najdete. Minulý rok skončila rozsáhlá rekonstrukce studentských kolejí, jež poskytují útočiště pro studenty všech fakult VŠB-TUO (opravdu spousty mladých lidí), a s ní i obnova pizzerie, kadeřnictví, barů a sportovních zařízení. Díky rozsáhlému programu Erasmus zde potkáte nemálo cizinců, no a kde jinde lépe si rozvíjet anglický jazyk než u hořké dvanáctky.

Co je podle vás při výběru vysoké školy nejdůležitější?

Faktorů pro výběr vysoké školy je mnoho, ať už to jsou prestiž, vybavenost laboratoří, historie univerzity, místo bydliště, nároky na studenta, možnost vycestovat nebo třeba přístup pedagogů k výuce. Většinu těchto věcí nicméně zjistíte až v průběhu studia, proto bych radil zvolit takovou školu, která bude oborově nejvíce podobná vašemu zaměření, jemuž se chcete v budoucnu věnovat. Rozhodně doporučuji a také zvu všechny na den otevřených dveří a akci nazvanou Kariéra plus. Přeji vám ve studiu hodně úspěchu a pevných nervů a doufám, že se potkáme ať už při výuce nebo v kampusu VŠB-TU Ostrava.

Vloženo: 12. 1. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 303 - Centrum bakalářských studií Šumperk
Zpět