Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studentská komora Akademického senátu je tady pro vás, studenty

Studentská komora Akademického senátu je tady pro vás, studenty
Do Studentské komory Akademického senátu (SKAS) se dostanou studentští senátoři, zvolení na fakultě na prvním a druhém místě, celkem je jich tedy v univerzitním senátu čtrnáct. Jejich úkolem je zastupovat zájmy studentů při projednávání nejrůznějších témat na úrovni vedení univerzity.

Martin Haváček působí jako předseda Studentské komory Akademického senátu VŠB-TUO, studuje na Fakultě bezpečnostního inženýrství. „Na fakultě se ofi ciálně nescházíme, přece jen jsme tři, takže vše vyřešíme online,“ říká. Na univerzitní úrovni však studenti pořádají ofi ciální zasedání, ze kterého zveřejňují zápis. "Chceme být transparentní, kdokoliv si tak může přečíst, co jsme na schůzích řešili,“ dodává Martin Haváček.

Do Senátu kandidoval, protože chce posunout univerzitu dále a má chuť něco změnit. „Studentům i univerzitě přinášíme to samé – pohled na různá témata z pohledu studentů. Moji kolegové, studentští senátoři, se účastní různých komisí a pracovních skupin, aktuálně třeba té, která se zabývá distanční výukou,“ přibližuje činnost SKAS Martin. Ten by rád změnil názor, že se online výuka rovná přesunutí veškeré rozvrhové akce do online prostředí, měly by se více využívat možnosti distanční výuky. Líbilo by se mu, kdyby větší přednášky byly natočené a veřejně přístupné.

Studenti se na komoru mohou kdykoliv obrátit, což někteří už využili. „Nedávno jsme řešili vystěhování z kolejí – nechtěli jsme, aby studenti neměli kam jít a zůstali na ulici.“ Studentská  komora Akademického senátu se, jak na fakultní, tak i univerzitní úrovni, zabývá zejména schvalováním nejrůznějších dokumentů nebo záležitostmi, které mohou zlepšit nejen život studentů, ale i akademiků.

Do budoucna si dali s kolegy ze Studentské komory úkol v podobě usnadnění přechodu ze střední školy na vysokou a také většího zapojení studentů do dění na univerzitě. Martin přiznává, že práce v Senátu je náročnější. Funkce mu zabere hodně času, který tráví na kolegiích a dalších jednáních, „Rozhodně to ale není o tom, že pracuji jen já a ostatní se vezou – ve funkci jsme pár týdnů, ale už máme výsledky, ze kterých máme radost,“ uzavírá. 

Vloženo: 6. 1. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět