Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

70 let, desítky tisíc absolventů. Fakulta strojní slaví výročí

70 let, desítky tisíc absolventů. Fakulta strojní slaví výročí
Prvního září letošního roku tomu bylo přesně 70 let od chvíle, co se začala psát historie nynější Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity v Ostravě.

Strojírenství se na Vysoké škole báňské v Příbrami vyučovalo už na přelomu 19. a 20. století. Samostatnou strojní fakultu, respektive Vysokou školu strojní se sídlem v Brušperku však zřídil až vládní dekret z 1. září 1950. Její vznik souvisel s potřebou kvalitních odborníků v poválečném rozvíjejícím se strojírenství.

Nově zřízená instituce se ovšem potýkala s nedostatkem pedagogů, kteří museli do Brušperku dojíždět. Rok po založení se proto Vysoká škola strojní sloučila s Vysokou školou báňskou a strojírenství se přestěhovalo do Ostravy, kde už tehdy VŠB sídlila.

Ostravská strojní fakulta se několikrát přejmenovala. Od 50. let minulého století absolventi promovali na Fakultě báňského strojnictví. V roce 1968 dostala instituce jméno Fakulta strojní, kterým se honosí i dnes. V roce 1977 ovšem fakulta získala přízvisko „elektrotechnická“, jež nesla až do roku 1991, kdy vznikla Fakulta elektrotechniky.

V současnosti funguje na Fakultě strojní jedenáct kateder, které vychovávají studenty strojírenství, energetiky, dopravy, mechatroniky, letectví a dalších žádaných oborů. V březnu letošního roku se vedení fakulty ujal ve funkci děkana prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.

Všechno nejlepší, fakulto

Když jsem na přelomu milénia přebíral z rukou tehdejšího děkana prof. Ing. Antonína Vítečka, CSc., dr. h. c. svůj inženýrský diplom, ani ve snu by mě nenapadlo, že budu mít tu čest fakultu za dvacet let vést a psát tyto řádky k jejímu 70. výročí založení. Fakulta strojní patří k tradičním fakultám naší univerzity a má velmi dobré renomé nejen v České republice, ale i v zahraničí. Skvělé jméno má také mezi zaměstnavateli, kteří mají enormní zájem o naše absolventy. Dokládají to výsledky ankety Škola doporučená zaměstnavateli, v níž nás firmy vždy hodnotily jako jednu ze tří nejlepších vysokých škol.

Fakulta strojní stojí pevně na třech pilířích – výuce, vědě a výzkumu a spolupráci s praxí. Tyto oblasti se navzájem propojují a jedna bez druhé by nemohla existovat. Nemohli bychom vychovávat kvalitní studentky a studenty, pokud bychom neřešili problémy průmyslové praxe a studenty do nich nezapojovali. Stejně tak bychom se těmito úkoly nemohli zabývat, nebýt pedagogů, studentů a jejich neotřelých nápadů a inovací.

Dovolte mi poděkovat vám všem – studentům, zaměstnancům, pedagogům a samozřejmě také absolventům. Bez vás by Fakulta strojní nebyla tím, čím je. Bez vás by tohle výročí postrádalo své kouzlo. Jste to vy, kdo fakultě dává jiskru a udává směr, kterým se ubírá. Díky vám si tak dobře stojíme v očích významných firem. Díky vám se daří získávat projekty. Díky vám jsou za námi vědecké výsledky. Díky vám se na Fakultu strojní hlásí studenti a šíří potom její dobré jméno dál. Děkuji vám za to, co pro Fakultu strojní děláte s neutuchajícím elánem a zapálením. A v neposlední řadě děkuji i tobě, Fakulto strojní, má alma mater, že jsi součástí našeho života. Přeji ti, ať jsi tu s námi silná, odvážná a svébytná ještě minimálně dalších sedmdesát let. Všechno nejlepší!

prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.,
děkan Fakulty strojní

Vloženo: 15. 10. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět