Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 10. 2020!

Zápisy uchazečů na Fakultu strojní

Zápisy uchazečů na Fakultu strojní
Informace k elektronickým zápisům ke studiu.

Bakalářské a magisterské studium

Pokud jste obdrželi kladné rozhodnutí o přijetí ke studiu na Fakultu strojní, je třeba potvrdit, že si přejete být zapsáni do studia.

Od pátku 7. srpna 2020 naleznete na adrese https://prihlaska.vsb.cz/ u své přihlášky tlačítko Souhlas se zápisem, pod kterým je stránka, na které vyjádříte souhlas se zapsáním do studia, které musíte provést do 21. srpna 2020.

Uchazeči, kteří souhlas se zápisem potvrdili budou od 24. srpna 2020 na studijním oddělení zapisováni.

Osobní přítomnost na zápise, která je uvedená v rozhodnutí o přijetí není s ohledem na současnou situaci nutná. Zápis se provádí výhradně elektronicky.

Nepotvrdíte-li v termínu Souhlas se zápisem, bude to bráno za Váš nezájem o studium na naší fakultě. V případě, že ze závažných důvodů nestihnete termín zápisu nebo se vyskytnou technické problémy, kontaktujte neprodleně studijní oddělení fakulty .

Studenti, kteří jou zapsáni podmínečně, musí nejpozději do 15. října 2020 zaslat elektronickou kopii maturitního vysvědčení nebo diplomu a dodatku k diplomu na email:.

Doktorské studium

Uchazeči, kteří řádně podali přihlášku se všemi požadovanými dokumenty, rozhodne o jejich přijetí děkan fakulty na základě doporučení přijímací komise, která bude zasedat dne 3. 8. 2020.

Přijímací komise posoudí dosažené výsledky v (navazujícím) magisterském studiu a odborné znalosti ve vztahu ke zvolenému studijnímu programu a rámcovému tématu. Posouzení proběhne na základě doložených podkladů uchazečem.

Komise ohodnotí uchazeče počtem bodů v rozsahu 0 až 100 bodů. Uchazeč může být přijat, pokud získá alespoň 51 bodů ze 100. Pokud uchazeč získá maximální počet bodů 100, může komise upustit od následného ústního pohovoru a doporučit přijetí uchazeče ke studiu. Pokud uchazeč získá bodové hodnocení v rozmezí 51 - 99 bodů, bude pozván k ústnímu pohovoru písemně dopisem (ve kterém bude rovněž uveden termín pohovoru), nejpozději do 7. 8. 2020.
O přijetí na doktorské studium bude uchazeč včas informován doručením Rozhodnutí o přijetí.

V případě, že je uchazeč přijat na doktorské studium, musí provést elektronický zápis do studia!

Elektronický zápis do studia naleznete na adrese https://prihlaska.vsb.cz/, kde u své přihlášky je tlačítko Souhlas se zápisem, pod kterým je stránka, na které vyjádříte souhlas se zapsáním do studia.

Pro 1. kolo přijímacího řízení na doktorské studium je stanoven termín elektronického zápisu pro studenty od 24. 8. 2020 do 28. 8. 2020.

Pro 2. kolo přijímacího řízení na doktorské studium je stanoven termín elektronického zápisu pro studenty od 1. 10. 2020 do 7. 10. 2020.

Pokud se vyskytnou jakékoliv technické problémy se zápisem do studia, kontaktujte neprodleně studijní oddělení fakulty .

Průkaz studenta

Student VŠB – Technické univerzity Ostrava po zápise obdrží na Kartovém centru Průkaz studenta. Tento průkaz je součástí jednotného identifikačního systému studentů a zaměstnanců v rámci univerzity. Používá se při objednávání a výdeji stravy, využívání parkoviště v areálu univerzity, využívání služeb Ústřední knihovny, vstupu do učeben a sportovních hal a pro kopírovací a tiskové služby.

Každý nově přijatý student má možnost vybrat si jednak typ průkazu, ale také zda má průkaz v sobě integrovat dopravní kartu ODIS nebo ne (výše příplatku a forma úhrady je uvedena níže).

Od 1.8.2020 si studenti, kteří požadují vydání nové karty, musí rezervovat termín návštěvy KC. Pro ostatní činnosti (revalidace karty, nové karty zaměstnanců) se rezervace nevytváří.

Vloženo: 13. 7. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 301 - Studijní oddělení a International Office
Zpět