Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 17. 7. 2020!

Volby do akademického senátu FS

Volby do akademického senátu FS
Ke dni 25. 6. 2020 vyhlásil Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO volby do Akademického senátu Fakulty strojní VŠB-TUO pro funkční období 2020 – 2023.

Akademická komora

V nejbližších dnech proběhnou na jednotlivých pracovištích volby kandidátů do akademické komory AS FS. Pro účast v těchto volbách budete vyzváni vedoucími jednotlivých pracovišť.

Ke kandidatuře do akademické komory AS FS se mohou přihlásit prostřednictvím celouniverzitního informačního systému i nezávislí kandidáti. Akademický pracovník může navrhnout i sám sebe bez ohledu na návrh pracoviště FS.

Návrh nezávislého kandidáta do akademické komory musí být v případě elektronické volby doložen elektronickými hlasy nejméně deseti akademických pracovníků, kteří jeho kandidaturu podporují – viz výše uvedený odkaz. Vyjádření podpory těmto nezávislým kandidátům bude možné od spuštění voleb v celouniverzitním informačním systému do termínu shodného s doručením návrhu kandidátů do akademické komory AS FS jednotlivými pracovišti FS, tedy do 7. 7. 2020 do 11 hodin.

V případě, že vedoucí pracoviště rozhodne o elektronické formě výběru kandidátů na pracovišti, mají členové akademické obce možnost přidělit jim svůj hlas prostřednictvím univerzitního informačního systému.

Volba členů akademické komory Akademického senátu FS z kandidátů vzešlých z jednotlivých pracovišť a kandidátů nezávislých proběhne prostřednictvím celouniverzitního informačního systému od 15. 7. 2020 od 10.00 do 17. 7. 2020 do 10.00.

Studentská komora

Jako kandidáti do studentské komory AS FS se mohou přihlásit všichni studenti prostřednictvím celouniverzitního informačního systému Edison. Ke kandidatuře je možné doložit soubor s volebním programem a fotografií uchazeče ve formátu PDF s doporučeným rozsahem jedné strany velikosti A4.

Návrh kandidáta do studentské komory musí být doložen elektronickými hlasy nejméně dvaceti studentů, kteří jeho kandidaturu podporují. Vyjádření podpory těmto kandidátům bude možné od spuštění voleb v celouniverzitním informačním systému do termínu návrhu kandidátů do studentské komory AS FS, tedy do 7. 7. 2020 do 11 hodin.

Další informace

Harmonogram, volební řád a zápisy najdete na stránkách Akademického senátu.

Vloženo: 26. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět