Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Inovace formou kooperace

Odborné diskusní fórum „Inovace formou kooperace“ v rámci projektu Inovativní a aditivní technologie výroby reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407

Odborné diskusní fórum „Inovace formou kooperace“ v rámci projektu
Inovativní a aditivní technologie výroby reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407


Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava ve spolupráce se společností 4machines s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na setkání malých a středních firem s cílem zajistit kooperaci s výzkumnými pracovišti fakulty.
Termín konání : 16. června 2020, v 9:00 hod
Místo konání : PI 232, Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO, Studentská 6202/17, Ostrava
Program :
1. Přivítání účastníků v 9:00 hod
2. Vystoupení pana děkana FS VŠB-TUO prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D.
3. Prezentace Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie
4. Výzkumné aktivity centra 3D tisku Protolab
5. Představení činnosti společnosti 4machines s.r.o.
6. Prohlídka moderních laboratoří nové budovy CPIT TL1
7. Pracovní oběd
8. Diskuze možností spolupráce
9. Shrnutí závěrů

Vloženo: 16. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 346 - Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Zpět