Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ukončení studia absolventů Fakuty strojní

Ukončení studia absolventů Fakuty strojní
Přehled informací pro končící ročníky bakalářského i navazujícího magisterského studia.

Všeobecné informace:

 • Status studenta FS budete mít pouze do dne úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky. Toto platí i pro studenty, kteří si podali přihlášku na jakékoliv další studium.
 • Státní závěrečnou zkoušku lze 1x opakovat. Student opakuje pouze tu její část, ze které byl klasifikován známkou nevyhověl(a).
 • V případě neúspěchu u SZZ se neprodleně dostavte na studijní oddělení k projednání možností dokončení Vašeho studia.
 • Přístup do školní e-mailové pošty Vám bude zachován ještě po dobu 6 měsíců po ukončení studia. 

Zdravotní pojištění:

 • Za studenty, kteří nedosáhli 26 let a nebudou ve studiu pokračovat, bude zdravotní pojištění uhrazeno za měsíc, ve kterém vykonali SZZ a také za následující měsíc po vykonání SZZ.
 • Za studenty, kteří nedosáhli 26 let a budou ve studiu pokračovat (v navazujícím magisterském nebo doktorském studiu), bude zdravotní pojištění uhrazeno za všechny prázdninové měsíce.
 • Všichni studenti v režimu OSVČ (prezenční i kombinovaná forma studia) se o úhradě zdravotního pojištění musí informovat u své zdravotní pojišťovny.

Ubytovací a sociální stipendium:

 • Jestliže jste během akademického roku 2019/2020 pobírali sociální nebo ubytovací stipendium, tak po státnicích nerušte bankovní účet, na který Vám bylo stipendium vypláceno, protože dne 23. 7. 2020 bude provedena poslední výplata sociálního a ubytovacího stipendia.

Pracovní úřad:

Níže uvedené informace se týkají pouze studentů, kteří již ve studiu nebudou pokračovat.

 • Studenti, kteří úspěšně vykonali SZZ v červnu a nebudou mít do konce července zaměstnání, by se měli v srpnu přihlásit na pracovní úřad.
 • Studenti, kteří úspěšně vykonali SZZ v červnu by se měli přihlásit na pracovní úřad nejpozději v srpnu.
 • Pro úřad práce si vyzvedněte na studijním oddělení doklad o průběhu a ukončení studia.
Vloženo: 28. 5. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět