Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Závěrečné ročníky VŠB-TUO se mohou vrátit do školy

Závěrečné ročníky VŠB-TUO se mohou vrátit do školy
Pro ostatní studenty stále platí zákaz jejich osobní přítomnosti ve výuce i zkouškách.

Poslední ročníky mohou do školy v případě:

-      Konzultace nebo zkoušení, a to za přítomnosti nejvýše 5 osob (včetně osoby, která poskytuje konzultaci nebo zkouší)

-      Laboratorní, experimentální nebo umělecké práce pro realizaci závěrečných prací v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně studia, za přítomnosti nejvýše 5 osob

-      Individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí či odevzdání studijní literatury

-      Praktické a klinické výuky nebo praxe

Studenti, kteří se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek - při každém vstupu odevzdá student písemné čestné prohlášení:

-      o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,

-      nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

-      je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách univerzity. Studenti odevzdají čestné prohlášení vedoucímu laboratoře nebo zkoušejícímu:

-      u vstupu do budovy, do laboratoře nebo zkušební místnosti:

-      provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,

-      musí mít povinnou ochranu horních cest dýchacích.

Vstup do prostor univerzity pro studenty ostatních ročníků je možné realizovat jen v nezbytně nutných případech a za výše uvedených podmínek. O těchto případech rozhodne děkan fakulty a podá rektorovi univerzity o tomto informaci, včetně zdůvodnění.

Byl stanoven také nový harmonogram letního semestru akademického roku 2019/2020:

Konec letního semestru je 31. 5. 2020. Zápočtový týden je od 25. do 31. 5. 2020. Zkouškové období potrvá od 1. 6. do 19. 7. Konec akademického roku je 31.8.

Následující termíny jsou v gesci fakult, ty je stanoví do 20. dubna:

·        Konec LS pro zkrácené semestry posledních ročníků (musí se dát prostor pro splnění podmínek všech předmětů i těch, které studenti opakují z předchozího ročníku).

·        Zkouškové období pro studenty v posledních ročnících.

·        Termín odevzdání kvalifikační práce (Kvalifikační práce se odevzdává pouze v digitální podobě do IS Edison).

·        Termín kontroly studia pro poslední ročníky (nejpozději 30. 6. 2020; pro náhradní termín – nejpozději 31. 8. 2020).

·        Termín verifikace údajů studentů v posledním ročníku v IS Edison.

·        Termíny v definici SZZ (začátek a konec přihlašování k SZZ, začátek a konec SZZ).

·        Konkrétní termín konání SZZ pro jednotlivé obory/programy.

·        Náhradní termín SZZ – (nejpozději 30. 9. 2020).

·        Termín kontroly studia pro ostatní ročníky (nejpozději 31. 8. 2020).

·        Termín verifikace údajů studentů v IS Edison.

Stále platí, že výuka v letním semestru probíhá pouze distanční formou. Pro zkouškové období letního semestru platí nově, že i zakončení předmětů bude probíhat distančním způsobem (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška, zápočet + zkouška).

Pravidla pro konání SZZ budou zveřejněna po podepsání změny VŠ zákona.

 

Vloženo: 17. 4. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět