Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vedoucí katedry (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava.

Termín nástupu: 1. 7. 2020 (na všechna výše uvedená pracoviště)

Náplň práce

Vyhlašuji výběrová řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť Fakulty strojní:

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie (310),
Katedra aplikované mechaniky (330),
Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení (338),
Katedra výrobních strojů a konstruování (340),
Institut dopravy (342),
Katedra mechanické technologie (345),
Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie (346),
Katedra částí a mechanismů strojů (347),
Katedra automatizační techniky a řízení (352),
Katedra robotiky (354),
Katedra energetiky (361).

Požadavky

  • dosažení titulu Ph.D. (resp. Dr., CSc. popř. vyššího) v příslušném nebo příbuzném oboru,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru nebo v příbuzných oborech,
  • znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Doplňující informace

Uchazeči o výše uvedené vedoucí pozice doloží k písemné žádosti: 

  • koncepci rozvoje pracoviště po stránce pedagogické, personální a vědecko-výzkumné,
  • strukturovaný životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání a získaných akademických titulech,
  • případné dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci.

Kontakt

Každý uchazeč, při výběrovém řízení představí, před výběrovou komisí svou koncepci rozvoje pracoviště a souvisejícího oboru v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické a personální formou prezentace v rozsahu do 10 minut.

Požadované dokumenty zašlete v elektronické formě (ve formátu PDF) na e-mail dekanat.fs@vsb.cz s předmětem číselně označující pracoviště, na které se hlásíte (např. „VK 300“).

Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč vybrán, zlikvidovány v souladu s příslušnou legislativou.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 3. 4. 2020. 

Vloženo: 2. 3. 2020
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět