Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 25. 2. 2020!

Chcete studovat semestr na zahraniční univerzitě?

 25. 2. 2020, 12:30
 NK344
Chcete studovat semestr na zahraniční univerzitě?
Výběrové řízení na studijní pobyty pro studenty Fakulty strojní v rámci projektu ERASMUS+

Konkurz se koná dne 25. února 2020 v 12:30 hod v místnosti NK344.

Podmínkou účasti v konkurzu je dobrá znalost anglického, německého, francouzského, španělského nebo italského jazyka. Konkurz se vypisuje pro studenty, kteří budou v akademickém roce 2020/2021 studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Konkurz sestává z částí písemné (test z gramatiky a slovní zásoby) a ústní, ve které studenti prokáží aktivní znalost jazyka.

Při sestavování výsledků konkurzu (pořadí zájemců) je brán v potaz také vážený studijní průměr studenta. Minimální VSP pro úspěšné absolvování výběrového řízení je 65.

Pobyt je z větší části hrazen z prostředků programu ERASMUS+. Děkan Fakulty strojní přizná každému studentovi, který vyjede na zahraniční univerzitu v rámci projektu ERASMUS+ mimořádné stipendium na pokrytí zvýšených výdajů spojených se studiem v zahraničí. Výše stipendia je odstupňováno podle země studia (viz níže) a je podmíněno minimální délkou studia 1 semestr (minimálně 3 měsíce).

Země studia

Výše stipendia za 1 semestr

Velká Británie, Norsko, Dánsko, Švýcarsko

5000 Kč

Lichtenštejnsko, Irko, Francie, Finsko

4000 Kč

Švédsko, Itálie, Nizozemsko, Island, Rakousko, Španělsko, Německo, Belgie, Lucembursko

3000 Kč

Řecko, Kypr, Portugalsko, Slovensko, Malta, Maďarsko, Chorvatsko, Turecko, Slovinsko, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko

2000 Kč

Stipendium lze přiznat na základě žádosti adresované děkanovi Fakulty strojní na předepsaném
formuláři s doložením kopie rozhodnutí o studijním pobytu na zahraniční univerzitě.

Student má v průběhu pobytu v zahraničí také nárok na ubytovací stipendium, které mu bude
přiznáno rovněž na základě žádosti

Ke konkurzu je nutno se přihlásit koordinátorovi zahraničních mobilit na FS - mailem na adresu alena.bilosova@vsb.cz. V přihlašovacím mailu uveďte (v tomto pořadí):

  • příjmení
  • jméno
  • ročník studia
  • obor
  • školní e-mail
  • jazyk, ve kterém chcete dělat konkurs
  • univerzita, o kterou máte zájem (Seznam univerzit pro rok 2020/21 najdete na nástěnce vedle kanceláře A725 nebo stávající seznam na https://www.vsb.cz/mobility/cs/smlouvy/)
  • plánovanou délku pobytu - zimní semestr / letní semestr / oba semestry
  49.831388N; 18.162267E
Vloženo: 29. 1. 2020
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět