Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO

Dobudování infrastruktury CPIT TL1 pro strategické studijní programy FS a FMMI VŠB-TUO
V období 1. 6. 2017 - 31. 10. 2020 je na Fakultě strojní a na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství řešen projekt zabývající se dobudováním infrastruktury, přesněji přístavbou budovy CPIT TL1 ke stávající budově CPIT. Tento projekt je spolufinancován EU. Tento projekt je podporován z fondu EFRR.

Stručný popis projektu:

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FS a FMMI VŠB-TUO prostřednictvím dobudování objektu CPIT TL1 a pořízení vybavení pro zajištění kvalitní výuky zejména v modernizovaných Bc./Mgr. studijních programech Dopravní technika a technologie, Strojírenská technologie a Procesní inženýrství. Dobudování infrastruktury souvisí se vzdělávacími záměry plánovanými v komplementárním projektu Technika pro budoucnost a dále se záměry realizovanými v rámci předchozího ESF projektu.

Cíle projektu:

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na VŠB – TU Ostrava za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol. Hlavním cílem projektu je dobudovat moderně vybavené laboratoře a zajistit tak ještě kvalitnější výuku.

Výsledky projektu:

Realizace budovy CPIT – TL1, zajištění výuky v nově vybudovaných prostorách.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Tento projekt je podporován z fondů EFRR.

Vloženo: 17. 10. 2017
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 300 - Děkanát FS
Zpět