Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty aktuálně řešené na Institutu dopravy

Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie

Při dopravě a třídění partikulárního materiálu pomocí klasicky uspořádaných vibračních dopravníků a třídičů lze pomocí jednoho standardního síta vytřídit pouze dvě frakce, tzn. nadsítná a podsítná frakce. Tato nevýhoda je standardně řešena zvýšením počtu sít, a tím dochází ke zvyšování počtu tříděných frakcí...

Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě

Navrhovaný projekt kontinuálně navazuje a rozvíjí výsledky projektu CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech řešeného v letech 2020 – 2022 a zaměřeného na problematiku uzlové síťové časové koordinace...

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Separátor aditivního materiálu pro 3D tisk. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Zařízení pro zvýšení účinnosti třídicí plochy síta. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Linka pro úpravu aditivního materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2022. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK a František ŽILKA. Device Comprising Autonomous System Providing Analysis and Flow of Bulk Material. Rijswijk: European patent office, 2022. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Fixační zařízení manipulačních jednotek. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2021. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Zařízení pro zvýšení účinnosti třídicí plochy síta. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Karel BŘEMEK, Marek BROULÍK a Martin DVOŘÁK. Separační linka aditivního materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Aretační brzda parkovacích palet. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
VAŇURA, Lubomír a Pavel DRESLER. Zařízení k zalesňování s využitím leteckého prostředku. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Marek BROULÍK, Karel BŘEMEK a Martin DVOŘÁK. Linka pro úpravu aditivního materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana MÍKOVÁ a Radim HALAMA. Device for changing suspension geometry of a vehicle. 2020. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení ke stanovení součinitele adheze. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení k detekci adheze na mezi prokluzu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Zařízení pro snímání osových sil v lanech. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp dopravníku a jeho části. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA a Lukáš TICHÝ. Měřící zařízení partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA a Lukáš TICHÝ. Měřicí zařízení partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
SLÍVA, Aleš a Adam KUBÍNEK. Zařízení pro úpravu materiálu kuželovým drtičem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2019. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Robert BRÁZDA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Rostislav KAŠNÝ, Aleš ZAHRADNÍK a František ŽILKA. DEVICE FOR SENSING MECHANICAL-PHYSICAL AND OPTICAL PROPERTIES OF BULK SOLIDS. Rijswijk: European patent office, 2019. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA a Lukáš TICHÝ. Zařízení pro analýzu vybraných vlastností partikulárních látek. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Stabilizační přesyp. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
SLÍVA, Aleš a Jiří SKLENÁŘ. Kulový mlýn s fluidizačním zařízením. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Aleš SLÍVA, Petr GÜNTHER, Aleš PROCHÁZKA, Tomáš BORA, Aleš ZAHRADNÍK a František ŽILKA. Zařízení zahrnující autonomní systém zajišťující analýzu a tok sypké hmoty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Zdeněk PORUBA a Lukáš TICHÝ. Zařízení pro analýzu vybraných vlastností partikulárních látek. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2018. [Detail]
HRABOVSKÝ, Leopold. Teleskopická ochranná prahová deska. 2018. [Detail]

Projekty

2024

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2024/095 Výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy a logistiky 2024 2024

2023

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK04000098 Systém pro podporu komplexní síťové časové koordinace spojů ve veřejné hromadné dopravě 2023 2025
SP2023/087 Aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v dopravě a logistice 2023 2023

2022

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/62 Vývoj a výzkum v dopravě a logistice 2022 2022

2021

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG20_321/0024559 Výzkum a vývoj osobního výtahu OT 450 2021 2023
Návrh a konstrukční úpravy karbonových částí ULL letounu Ellipse Spirit a příprava dokumentace pro certifikační proces v letecké výrobě 2021 2023
RPP2021/99 Modernizace výukových simulátorů a leteckého technického kabinetu 2021 2021
SP2021/53 Výzkum v oblasti dopravy 2021 2021

2020

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CK01000043 Systém pro podporu síťové časové koordinace spojů v přestupních uzlech 2020 2022
CK01000060 Prediktivní systém údržby vozidel 2020 2022
RPP2020/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2020 2020
RPP2020/86 Inovace předmětu Logistika I 2020 2020
RPP2020/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2020 2020
RPP2020/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2020 2020
SP2020/90 Výzkum v oblasti dopravních a procesních systémů a technologií 2020 2020

2019

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TH04010282 Implementace vyšších forem řízení pro zvýšení adaptability simulačního nástroje pro modelování dopravních uzlů 2019 2021
RPP2019/80 Skladovací systémy partikulárních látek 2019 2019
RPP2019/86 Inovace předmětu Logistika I 2019 2019
RPP2019/87 Praktické aplikace využití působících sil v zásobníku pro inovaci v předmětu Doprava a zpracování surovin 2019 2019
RPP2019/96 Inovace předmětu studia Silniční vozidla I 2019 2019
SP2019/101 Věda a výzkum v oblasti dopravy - dopravní simulace, adhezní modely, skladovací procesy 2019 2019

2018

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2018/110 Výzkum a vývoj v oblasti dopravy 2018 2018
SP2018/132 Výzkum a vývoj inovativních dopravních zařízení pro ověřování metody DEM v procesech dopravy sypkých materiálů 2018 2018

2017

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002590 Tvorba doktorského studijního programu Dopravní systémy 2017 2022

2016

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2016/87 Aerodynamika, konstrukce a systémy letadel 1, 3, 5 2016 2018
RPP2016/95 Aerodynamika vozidel 2016 2018