Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářskou studijní specializaci Dopravní a procesní zařízení si studenti vybírají až ve 2. ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní. Specializace je odborně zaměřena na konstrukci dopravních, zdvíhacích a procesních zařízení jako jsou dopravníky, jeřáby, výtahy, zařízení logistických center a skladů, dále pak na inovativní zařízení zajišťující procesní funkce jako například sušení, vážení, drcení či mletí. Studenti se v rámci studia naučí tvořit patenty, užitné a průmyslové vzory a pracovat s nejmodernějšími CAD programy. Zájemci o studium v této studijní specializaci se hlásí do studijního programu Strojírenství. Více informací, včetně prohlídky laboratoří, zajistí doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. po dohodě na emailové adrese .

Dopravni_a_procesni_zarizeni_letak_1Dopravni_a_procesni_zarizeni_letak_2

Studijní specializace Dopravní a procesní zařízení

O studijním programu

Jsi svou povahou tvůrčí a kreativní? Objevuješ rád a vynalézáš? Těšíš se ze vzniku nového díla nebo myšlenky? Doprava, manipulace a skladování zboží je nedílnou součásti lidské společnosti a denně se s ní dostáváš do kontaktu. Máš zájem pochopit zákonitosti dopravy a dokázat navrhovat zařízení, kterými jsou v průmyslu materiály transportovány nebo skladovány? Pokud ano, budeme rádi, staneš-li se jedním z nás. Seznámíš se s mechanicko-fyzikálními vlastnostmi dopravovaných sypkých nebo kusových materiálů. Porozumíš a získáš základní znalosti z názvosloví technologických, kapacitních i elementárních pevnostních výpočtů dílčích částí i celků dopravně manipulačních strojů a zařízení. Budeš schopen vytvářet konstrukční řešení a návrhy uzlů dopravních a procesních zařízení. Jako absolvent nalezneš uplatnění jako konstruktér, výpočtář nebo technický pracovník zajišťující logistiku, montáž, provoz, údržbu, bezpečnost a renovaci těchto zařízení.
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Dopravní a procesní zařízení
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Institut dopravy
Zodpovědná osoba prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova průmyslová logistika
konstrukce a výpočty
zdvihací zařízení
dopravní a manipulační zařízení
dopravníky