Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Číslo projektu:  G2_PP1_01

Název projektu:   Inovativní preprocesní úprava recyklovaného prášku pro aditivní technologie.

Jméno řešitele: prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Při dopravě a třídění partikulárního materiálu pomocí klasicky uspořádaných vibračních dopravníků a třídičů lze pomocí jednoho standardního síta vytřídit pouze dvě frakce, tzn. nadsítná a podsítná frakce. Tato nevýhoda je standardně řešena zvýšením počtu sít, a tím dochází ke zvyšování počtu tříděných frakcí. Nevýhodou tohoto řešení je výrazné zvýšení hmotnosti částí  vibračních dopravníků a třídičů, kterou je nutno uvést kmitavě do pohybu, a tím dochází ke zvýšeným výkonovým nárokům na vibrační budiče, zvýšení spotřeby elektrické energie, zvýšení setrvačných sil a s tím související nutnost robustnějšího tlumení a nutnost zesílení nosné konstrukce vibračních dopravníků a třídičů.

Z patentové literatury na toto téma jsou známy následující dokumenty zabývající se separací pomocí zvukových či ultrazvukových vln US 4523682 A, CN 110170341 A, DE 4402321 A, CN 107303566 A, CN 103203328 A – využívá akustické energie k třídění materiálu s podobnými fyzikálními vlastnostmi. Zařízení je určeno pouze pro velmi jemné partikulární materiály nebo materiály velmi tvarově odlišné. Další možností je optické řešení pomocí elektromagnetických vln, včetně zvukových JPH 06213645 A – toto zařízení neumožňuje řešit třídění vrstev partikulárního materiálu.

Další možností separace partikulárních materiálů je třídění pomocí kapilárních vln vytvořených zvukovou vlnou. Jde například o spisy DE 102010017137 A1 – řešení není vhodné pro sítovou 35 techniku a materiály, které nesmí přijít do styku s kapalinami. Poslední oblastí řešení je mechanická separace, kterou řeší spisy JP 2005021792 A, EP 1415717 A1, RU 2174877 C2, které však neumožňují separovat tvarově či hmotnostně blízké partikulární materiály.

 

Výše uvedené nevýhody odstraňuje následující technické řešení. Ke klasicky uspořádaným vibračním dopravníkům a třídičům je připojeno níže popsané zařízení umožňující zvýšení účinnosti třídicí plochy sít. Podstatou ověřené technologie je zařízení, které je schopné účinněji separovat práškový recyklát využitelný v aditivních technologiích. Technologie zvýšené účinnosti třídicí plochy je založena tlakovém vzduchu s tlakem do max. 8 barů, 56 kulových trysek s možností nastavení rozsahu každé trysky v úhlu 90° s regulací průtoku vzduchu.

Sliva_1

Technologie Inovativní preprocesní úpravy recyklovaného prášku pro aditivní technologie- fáze ověřování a zkoušení materiálu  (pohled y-z)

Sliva_2

Inovativní preprocesní úpravy recyklovaného prášku pro aditivní technologie (pohled y-z) fáze ověřování a zkoušení materiálu (pohled y-z)