Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní
Institut dopravy
17. listopadu 2172/15, 7. patro, budova A
708 33 Ostrava - Poruba
telefon: 59 732 xxx

vlastní webové stránky: www.342.vsb.cz

Zaměstnanci

Osoba Telefon Adresa
doc. Ing. Brázda Robert, Ph.D. robert.brazda@vsb.cz +420 597 325 208
doc. Ing. Teichmann Dušan, Ph.D. dusan.teichmann@vsb.cz +420 597 324 575
Ing. Graf Vojtěch, Ph.D. vojtech.graf@vsb.cz +420 597 324 577
Ing. Široký Jaromír, Ph.D. jaromir.siroky@vsb.cz +420 597 324 375
Neustupová Soňa sona.neustupova@vsb.cz +420 597 321 283
Osoba Telefon Adresa
Ing. Blatoň Martin, Ph.D. martin.blaton@vsb.cz +420 597 324 575
doc. Ing. Brázda Robert, Ph.D. robert.brazda@vsb.cz +420 597 325 208
prof. Ing. Daněk Jan, CSc. jan.danek@vsb.cz +420 597 324 575
doc. Ing. Dorda Michal, Ph.D. michal.dorda@vsb.cz +420 597 325 754
doc. Ing. Famfulík Jan, Ph.D. jan.famfulik@vsb.cz +420 597 324 553
Ing. Graf Vojtěch, Ph.D. vojtech.graf@vsb.cz +420 597 324 577
Ing. Horák Martin martin.horak@vsb.cz +420 597 324 528
doc. Ing. Hrabovský Leopold, Ph.D. leopold.hrabovsky@vsb.cz +420 597 323 185
+420 597 324 524
Hranický Josef josef.hranicky@vsb.cz +420 597 321 759
Ing. Kontriková Lenka lenka.kontrikova@vsb.cz +420 597 321 765
Ing. Míková Jana, Ph.D. jana.mikova@vsb.cz +420 597 324 553
Ing. Mücková Petra petra.muckova@vsb.cz +420 597 323 136
doc. Ing. Müller Jaroslav, CSc. jaroslav.muller@vsb.cz +420 597 324 375
Neustupová Soňa sona.neustupova@vsb.cz +420 597 321 283
doc. Ing. Olivková Ivana, Ph.D. ivana.olivkova@vsb.cz +420 597 323 122
prof. Ing. Polák Jaromír, CSc. jaromir.polak@vsb.cz +420 597 324 354
Ing. Richtář Michal, Ph.D. michal.richtar@vsb.cz +420 597 321 229
+420 597 324 529
prof. Ing. Slíva Aleš, Ph.D.
Proděkan pro projektovou činnost a rozvoj fakulty (FS)
Zástupce vedoucího (300)
Akademický pracovník (342)
Zaměstnanec (300)
ales.sliva@vsb.cz +420 597 325 110
+420 597 324 529
A 720 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

E 106 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Smrž Vladimír, Ph.D. vladimir.smrz@vsb.cz +420 597 325 209
Ing. Široký Jaromír, Ph.D. jaromir.siroky@vsb.cz +420 597 324 375
Ing. Šmiraus Jakub, Ph.D. jakub.smiraus@vsb.cz +420 597 324 529
doc. Ing. Teichmann Dušan, Ph.D. dusan.teichmann@vsb.cz +420 597 324 575
Ing. Zapletal Stanislav stanislav.zapletal@vsb.cz +420 597 324 375