Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Prediktivní systém údržby vozidel
Kód
CK01000060
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2022
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
Doprava 2020+ (od r. 2020)
Předmět výzkumu
Projekt si klade za cíl tvorbu poloprovozu systému pro prediktivní údržbu vozidel zahrnující: -Analýzu a tvorbu pokročilých nástrojů pro optimalizaci supply chainu, work force a návrh nástrojů pro plánování oprav techniky a plánování lidských zdrojů -Návrh nové podoby datového skladu, který umožní výše uvedené a dále umožní i napojení dat z vozidel a infrastruktury - senzorických dat. -Implementaci machine learningu pro predikci poruch vozidel a optimalizaci plánování nad fůzí systémových a senzorických dat. -Doporučení k vytvoření zadávací dokumentace na obslužný SW pro dispečery, pracovníky v terénu a management dopravní společnosti. -Algoritmické plánování údržby vozidel pomocí P-graph metodiky.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam