Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Maintenance Training Organisation (MTO)

Název organizace: Letecká výcviková organizace pro výcvik údržby (MTO) schválená podle leteckého předpisu Part 147
Registrační číslo: CZ.147.0006
Schválení pro kurzy: Základní výcvik dle leteckého předpisu Part 66 pro kategorie: TA1, TA2, TB1.1, TB1.2
Kontaktní adresa: VŠB – TUO, Fakulta strojní, 342 – Institut dopravy, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby

Odpovědný vedoucí MTO: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283 T: 596 995 209
Vedoucí výcviku kat. A1, B1: doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
E: vladimir.smrz@vsb.cz
M: 605 527 283 T: 596 995 209
Vedoucí systému jakosti: Josef Hranický
E: josef.hranicky@vsb.cz
T: 596 991 759

Aktuálně poskytované kurzy dle leteckého předpisu Part 66:

 • Kurz Základního výcviku pro posluchače VŠB-TU Ostrava v rámci prezenčního bakalářského studia pro kategorii B1.1.
 • Kurz Základního výcviku pro studenty středních škol v rámci ŠVP pro kategorii A1.
 • Kurzy pokračovacího výcviku pro instruktory a zkoušející.
 • Konzultace ke zkouškám z teoretických modulů.

Teoretické zkoušky techniků údržby letadel

Organizace je oprávněná k poskytování následujících zkoušek:

 • Zkoušky k získání průkazu způsobilosti technika údržby letadel AML Part 66.

Zkoušky techniků údržby letadel provádí organizace dle předpisových požadavků ÚCL v souladu s níže uvedenými směrnicemi:


Přihlášení ke zkoušce

Žadatel dodrží následující postup pověřené zkušební organizace MTO VŠB-TUO pro přihlášení k modulové zkoušce. Dostaví se osobně nebo zašle doporučenou poštou minimálně 14 dnů před požadovaným termínem tyto vyplněné formuláře:

 • Přihlášku ke zkoušce s vybraným termínem zkoušky.
 • Doloží potvrzení o praxi, kurzu nebo školení a praxi, k aktuálnímu datu zkoušky.
 • Kopie průkazu způsobilosti technika údržby letadel.
 • Doklad o dosaženém vzdělání (pro zápočet modulů).
 • Dodá kontaktní údaje ke své osobě.

Vzory formulářů ke stažení:

Termíny zkoušek:

 • Učebna A 1037 (budova A, VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, ul. 17. listopadu 15/2172), čas začátku: 8:00.
 • Termíny v v období letního semestru akademického roku 2022/2023 jsou tyto:
  • 27. ledna 2023.
  • 10. února 2023.
  • 24. února 2023.
  • 10. března 2023.
  • 24. března 2023.
  • 14. dubna 2023.
  • 28. dubna 2023.
  • 12. května 2023.
  • 26. května 2023.
  • 16. června 2023.
  • 30. června 2023.

Vymezení zkušebního termínu:

 • Doba vyhrazená pro zkušební termín 8:00 – 14:00 hodin.
 • Maximálně 2 modulové zkoušky na 1 termín.
 • Uzávěrka přihlášek na daný zkušební termín bude ukončena 3 dny před tímto datem.

Ceník poskytovaných služeb:

 • Zkušební termín = 1.000,- Kč.
 • Konzultace = 400,- Kč /1 h.
 • Školení organizací (počet účastníků je limitován, max. 12 osob) = 1.000,- Kč/ h.
 • Vzor složenky pro výše uvedené úkony (jpg) – bylo změněno číslo variabilního symbolu na poštovních poukázkách. Jako nový variabilní symbol používejte číslo 3422102.
 • Nejpozději před zahájením zkoušky je nutno odevzdat tyto náležitosti:

  • Doklad o platbě za zkušební termín.
  • Řádná zkouška – kolek hodnoty 200 Kč.
  • Opravná zkouška – kolek hodnoty 50 Kč.